Skocz do zawartości
[KONKURS] AGENT - ZAPISY TRWAJĄ! ×

Zablokowane Regulamin serwera Jailbreak


GrandChamp

Rekomendowane odpowiedzi

Regulamin serwera oraz taryfikator kar - Jailbreaka.

 

Ogólne

 

1.  Jeżeli Twoje podanie na Admina/Strażnika zostało odrzucone, następne możesz złożyć po upływie 7 dni.

2. Admini jak i Strażnicy będą reagować tylko i wyłącznie jeśli będziecie zgłaszać/pisać na u@. Skargi na graczy na czacie publicznym będą ignorowane.

3. Każdy gracz ma 24h na odwołanie się od bana.

4. W przypadku zmian parametrów płatnych usług oraz ich umiejętności nie zwracamy kosztów. Zakupując usługi liczysz się z tym, że w każdej chwili mogą nastąpić zmiany.

5. W przypadku resetu serwera Administrator nie ma obowiązku zwracania wcześniej zakupionych czy zdobytych dodatków.

6. Niniejszy regulamin nie jest w stanie przewidzieć każdej sytuacji mogącej zaistnieć na serwerze. Odpowiedni środki zaradcze może podjąć admin znajdujący się na serwerze po konsultacji z Opiekunem Serwera.

7. Zakaz bugowania mapy, guzików (tj. klikanie guzików przez ścianę). Wyjątkiem są guziki, które nie mają innej możliwości kliknięcia.

8. Zakaz bugowania celi, tj. umyślne blokowanie/bugowanie bram/drzwi/wyjść/wejść celi, wychodzenie/przenikanie przez sufit/dach celi (karane bedą osoby wychodzące przez sufit, jak i te umyślnie podsadzające).

9. Zakaz bugowania broni, przerzucanie jej z mapy, wystrzeliwania przez klawiszy ukrytych dla więzniów broni, przerzucanie w miejsce gdzie nie da się ich podnieść. Wyjątkowo klawisz może przerzucić broń, jeśli ta przeszkadza w zabawie/rozgrywce. Może też wystrzelać broń, gdy wypadnie ona z więźnia.

10. Na 5 więźniów przypada maksymalnie 1 klawisz. Liczba klawiszy zaokrągla się w góre, czyli na 11 więźniów może grać już 3 klawiszy.

11. Zakaz przedłużania rundy. Prowadzący ma nakaz zakończenia rundy wraz z końcem jej czasu, dopuszczalny jest nie duży margines błędu, jednak umyślne przeciąganie może być karane. 

12. Zakaz przedłużania rundy przez uciekiniera lub buntownika. Kampienie lub nagminne unikanie klawiszy przez uciekniera/buntownika grozi slay'em. Drużyna klawiszy natomiast ma nakaz znalezienia i zabicia go.

13. Zakaz podpowiadania przez NIEŻYWE osoby na wszystkie możliwe sposoby (czat gangu, u@, say, teamsay, itp.).

14. Zakaz używania komend/skryptów wpływających na prędkość poruszania się gracza, a także komend: gl_moonlights 1, cl_minmodels 1.

15. Zakaz używania komend cl_lw 0, cl_lc 0 (powodujących tzw. zlagowane fullauto) - [Ban 1 dzień - PERM]

16. Zakaz wychodzenia poza tekstury mapy. Gracz wykracza poza tekstury mapy wtedy, gdy:

utknął w ścianie bądź wpadł w tekstury mapy

znajduje się poza rzeczywistym grywalnym obszarem mapy (pod mapą itd.)

jest tak blisko górnej granicy mapy, że głową jest w stanie zderzyć się z nią np. musi kucać by się poruszać, bądź podczas zwykłego skoku uderza w tą granice.

17. Mikrofonu używają tylko gracze po mutacji. Są wyjątki, kiedy gracze bez mutacji mogą używać mikrofonu, czyli:

do krótkich przemówień jak np. ustalenie wyzwań życzenia, odpowiedź na pytanie w quizie, itd.

 jako klawisz, jeżeli dostał on zgodę administracji bądź gdy nie ma żadnego chetnego do gry w drużynie klawiszy

18. Zakaz używania komendy boks lub mecz do ułatwienia zabicia/znaleznia uciekiniera czy buntownika. 

19. Free damage (czyli obrażenia zadane przez przypadek) obowiązują dopiero od zadanych 50 HP.

20. Podczas buntu nie obowiązuje free damage.

21. Zakaz unikania walki w pojedynkach oraz w trybie walki więźniów.

22. Zakaz kampienia na pojedynkach.

23. Zakaz leczenia się na pojedynkach.

24. Do wyznaczonego czasu ABH - Auto Bunny Hop, GS - Ground Strafe, SGS - Stand up Ground Strafe podczas zabaw wliczamy włącznie czas spędzony w locie (na spadochronie również), czas będzie liczony od odbicia się od ziemi, aż do zatrzymania się.

25. Gdy na serwerze nie ma chętnych graczy na pójście do drużyny klawiszy, strażnicy bądź admini obecni na serwerze mają bezwzględny nakaz dołączenia do drużyny klawiszy.

26. Zakaz wulgarnych i pornograficznych sprayów.

27. Na serwerze obowiązuje zakaz obrażania innych graczy. Dozwolone jest używanie przekleństw, lecz z umiarem.

28. Zakaz używania nick'ów / spray'ów / itd. rasistowskich i obraźliwych w stosunku do graczy, przekonań i wyznań.

29. Ścianą może być każda pionowa powierzchnia o stałej strukturze, tj. beton, murek, kraty, szkło, itd.

30. Zakaz robienia reconnect'ów w celu odrodzenia się w tej samej rundzie.

31. Zakaz celowego wprowadzania w błąd administratorów

32. Zakaz wymyślania/nazywania zabaw o charakterze faszystowskim, rasistowskim, seksistowskim, urażającym jakiekolwiek wyznania itp.

33. Zakaz podmieniania skinów broni/postaci na modele ułatwiające grę (przezroczyste bronie, postacie ESL i tym podobne), podmienianie tekstur map.

 

 

Polecenia

 

1. Każde polecenie ma zostać odliczone! Jedyne polecenia, które nie potrzebują odliczania to bezruch i pozycja buntu.

2. Odliczanie ma zawsze rozpoczynać się minimum od 3 do 0 włącznie. Prędkość odliczania jest zależna od prowadzącego, ważne by odliczanie było wyraźne i pełne.

3. Polecenie "bezruch" - więzień nie może się poruszać, ale może skakać, kucać, bić pięściami. 

4. Na serwerze nie ma totalnego bezruchu. W zamian jest bezruch do odwołania. - można ruszać TYLKO myszką.

5. Każde polecenie do odwołania ma zostać odliczone i jedyną komendą która je odwołuje to "Odwołuję wam (i te polecenie)"

6. Każde polecenia NIE do odwołania, zostają automatycznie nieważne gdy kolejne polecenia przeszkadzają w ich wykonaniu. Np.: "bezruch pod ścianą", następne polecenie: "idziecie za mną" - wtedy nieważne jest polecenie "bezruch pod ścianą", ponieważ uniemożliwia wykonanie kolejnego polecenia jakim jest "idziecie za mną". Natomiast jeżeli jest polecenie np. "załóżcie czapkę Afro", potem polecenie "idziecie za mną" to wtedy idziecie, ale z założoną czapką Afro, ponieważ ona nie przeszkadza w wykonaniu polecenia "idziecie za mną".

7. Polecenie "idziecie na kucaka", "biegniecie na kucaka", "idziecie/biegniecie z kucnij przytrzymaj" to jedno i to samo.

8. Zakaz prowadzania w błąd przez klawiszy. Klawisz nie może wmawiać np. "nie macie bezruchu do odwołania" gdy ten rzeczywiście był, po czym zabije więznia, który wstał bądź zrobił coś niezgodnego z poleceniem prowadzącego.

9. Jedyną komendą komendą na odwołanie wszystkich zakazów nakazów czy też poleceń jest: "Odwołuję wam wszystkie/wszelkie zakazy bądź/czy nakazy". Polecenie "Odwołuję wam wszystko" jest nie poprawne i nic wtedy się nie odwołuje.

10. Gdy zmieni się prowadzący, odwołują się wtedy wszystkie nakazy i zakazy. Trzeba wtedy wydać nowe polecenia.

11. Maksymalnie mogą obowiązywać 2 polecenia do odwołania w jednym momencie. UWAGA! Trzecie polecenie do odwołania i po odliczeniu odwołuje pierwsze wydane polecenie do odwołania.

12. Pozycja buntu jest to bezruch, kucnij przytrzymaj (trzymanie CTRL) i patrzenie się maksymalnie w dół. Pozycja ta odwołuje się, gdy zostaną zabici wszyscy buntownicy lub prowadzący ją odwoła, następuje wtedy zwykły bezruch.

13. Przed pierwszym otworzeniem celi, prowadzący musi wydać polecenia (maksymalnie 4 na raz, które nie zaprzeczają sobie) powtórzyć je tak samo jak za pierwszym razem, otworzyć cele i odliczyć! W innym przypadku, lub przy pomyłce więźniowie mają FreeDay'a! Pierwsze polecenia wydane i powtórzone obowiązują dopiero po odliczeniu.

14. W momencie odliczania pierwszych poleceń, cele mają być otwarte.

15. Jeżeli więzień zbugował cele i te zostały zamknięte, jednak pojawiła się informacja o ich otwarciu, prowadzący może potraktować to jako normalne otwarcie cel.

16. Jeśli klawisze nie wydadzą poleceń do 8:00 i nie otworzą cel, więźniowie mają FD.

17. Prowadzący może wydać polecenia mylące dopiero po otwarciu cel, np. HOP, ODWOŁUJĘ WSZYSTKO. Zakaz wydawania poleceń mylących zawierających trzy pierwsze litery polecenia prawidłowego np. KUCyk (polecenie mylące) i KUCnij (polecenie poprawne), Podskocznia (polecenie mylące) i PODskocz (polecenie poprawne), itd.

18. Jeżeli więźniowie proszą lub polecenie było długie prowadzący ma nakaz powtórzyć polecenia raz jeszcze

 

 

Życzenia

 

1. Zakaz dawania duszka/freedaya dla osoby która tego nie chce lub się na to nie zgadza.

2. Własne życzenie:

klawisz nie ma prawa zabić więźnia, dopóki nie wybierze życzenia, które nie łamie regulaminu przed upływem czasu.

więzień zabawę z życzenia na następny lub określony dzień może dostać jedynie poprzez wygranie pojedynku. Zgodę na życzenie musi wyrazić conajmniej połowa klawiszy.

klawisz nie ma obowiązku zgodzić się na życzenie typu: "Jutro prowadzisz śpiewająco", "W czwartek, na koniec każdego zdania mówisz dupa", "Chcę jutro prowadzić jako więzień" itp.

Każde własne życzenie musi być potwierdzone zabiciem przez klawisza

3. Zakaz umyślnego podkładania się na pojedynkach: podkładanie się pod celownik czy też celowe nie trafianie w drugiego gracza, wpisywanie killa, umyślne zabicie się itd.

4. Zakaz bezpodstawnego bicia więźnia który ma życzenie.

5. Klawisz nie ma prawa przeszkodzić więźniowi w życzeniu (np. zamykać go w terrarium).

6. Gdy więzień zabije klawisza zanim w pełni wybierze życzenie, może on zostać zabity.

7. W jednej rundzie może być maksymalnie jeden duszek lub freeday.

8. Zabroniona jest kradzież broni przez FreeDay'a.

9. Duszek ma zakaz buntu podczas życzenia innego gracza.

 

 

Zabawy

 

1. Maksymalnie mogą być 3 zabawy w ciągu tygodnia włącznie z sobotą i niedzielą.

2. Prowadzący nie może dać zabawy w piątek bądź po rundzie w której klawisze zginęli w wyniku buntu. Jedynymi wyjątkami są:

życzenie gracza, który wcześniej wywalczył sobie zabawę na dany dzień

koniec mapy (poniżej 2 minut do zmiany) i prowadzący zadecyduje, że nie zdąży poprowadzić rundy

3. Na zabawach obowiązują zasady przedstawione w lewym górnym rogu. W razie problemów z wyświetleniem, administracja przypomni, czego trzeba się trzymać.

4. Zakaz korzystania z pojazdów oraz uleczarek na zabawach.

5. Strażnicy jak i więźniowie mają bezwzględny zakaz kampienia w celach na zabawach.

6. Kampienie na zabawach więcej niż 20 sekund jest karane slay'em.

7. Na zabawach gdzie terro walczą ze sobą, czyli np. KD, HSDay, 1s2k, itp. sojusze mogą być maksymalnie 2-osobowe!

 

 

Klawisze

 

1. Aby być w drużynie klawiszy potrzebna jest znajomość regulaminu i sprawny mikrofon.

2. Do drużyny klawiszy mają pierwszeństwo gracze z mutacją i Ci, którzy nie grali na poprzedniej mapie..

3. Klawisz ma zakaz zabijania więźniów bez powodu - tzw. Freekillowania.

4. Klawisz ma zakaz współpracy z więźniami (podrzucanie broni, itd.).

5. Klawisz ma zakaz rozbijania ucieczki, może być ona tylko rozbita przez więźnia. Klawisz ma zakaz kampienia w ucieczce, może tam wejść tylko wtedy, gdy goni uciekiniera.

6. Klawisz ma zakaz uciekania z drużyny klawiszy. Klawisz jest zobowiązany grać do końca mapy. Jakakolwiek próba pozostawienia klawiszy bez pomocy (np. wyjście z serwera, wejście po chwili i dołączenie do więźniów) jest karana banem.

7. Klawisze mają słuchać się prowadzącego. Mają zakaz zagłuszania prowadzącego, rozmawiania na własne tematy. Zakaz także wydawania własnych, mylących, czy jakich kolwiek poleceń.

8. Klawisze mają być w gotowości i pomagać prowadzącemu, nie zwiedzać mapy czy też utrudniać mu rozgrywkę.

9. Zbyt monotonne, mało kreatywne bądź słabe prowadzenie (częste pomyłki, brak dobrej organizacji więźniów, ograniczanie się do powtarzalnych poleceń w celi), będzie skutkowało upomnieniem lub przerzuceniem do więźniów przez admina bądź strażnika.

10. Prowadzący musi na bieżąco wydawać polecenia więźniom, może on przerwać wydawanie poleceń maksymalnie na 60 sekund. Nie dot. zabaw oraz buntów (jednak np. nakazanie bezruchu na ponad 60 sek. jest prowadzeniem mało kreatywnym).

11. Zakaz prowadzenia pod fragi. Gdy większość więźniów (ponad połowa) źle wykona polecenia, prowadzący musi dać szansę na poprawę lub zadać więźniom karny damage. Jedynymi wyjątkami są:

zabawy gdzie więźniowie giną jeden po drugim (np. sąd, mam talent itp.)

zabawy na mapie które potrafią zabijać, np. laserki, gdzie tylko i wyłącznie więzień sam jest odpowiedzialny za to, czy zginie

12. Prowadzący ma nakaz zabrania na mapę minimum 50% więźniów (nie wliczając graczy, którzy usiłują się zbuntować tym samym utrudniając prowadzącemu wykonanie zadania). Niedostosowanie się do tego punktu będzie skutkowało przeniesieniem do drużyny więźniów bądź banem na drużynę klawiszy.

13. W przypadku gdy prowadzący nakazuje więźniom stworzenie szeregu zaznaczając, że mniejszości będzie zabijał, a więźniowie podzielili się, to prowadzący ma prawo zabić tylko tego więźnia, który jest najbliżej większej grupy i odstaje od szeregu. Nie może w tym przypadku zostać zabita cała odstająca grupa, nawet jeśli ma możliwość ominięcia więźnia.

14. Klawisze mają zakaz jakichkolwiek faworyzacji! Jeżeli więźniowie wykonali polecenia źle, prowadzący musi ukarać WSZYSTKICH więźniów, którzy zrobili to źle.

15. Na FreeDay'u klawisze mogą sobie zajmować pomieszczenia i zabijać więźniów, którzy do tego pomieszczenia wejdą. Klawisz nie może zająć pomieszczenia, w którym jest już więzień oraz pomieszczenia przed GunRoomem.

16. Jeżeli klawisz zajmuje pomieszczenie do którego prowadzi teleport, ma obowiązek powiedzieć jakie to pomieszczenie i który teleport do niego prowadzi.

17. Na FreeDay'u klawisze mogą zabijać więźniów z bronią.

18. Klawisz ma prawo zabić więźnia który rozwalił ucieczkę. Gdy w celi jest kilku więźniów i nie jest pewien który to był nie ma prawa zabić żadnego więźnia.

19. Klawisze nie mogą kampić w Gun Roomie, oraz w korytarzach czy pomieszczeniach bezpośrednio przed GR. Wyjątkiem są mapy z "otwartym" GR'em gdzie nie ma go sztywno zabudowanego, np. jail_galaxy.

20. Każde zbliżenie się do klawiszy, może być potraktowane jako próba buntu i klawisz ma prawo zabić więźnia.

21. Jeżeli więzień ma broń i celuje do klawisza ma prawo go zabić w innym przypadku musi dać więźniowi 3 sekundy na wyrzucenie broni.

22. Zakaz prowokacji więźniów przez klawiszów (strzelanie liną, ciągłe zbliżanie się, fake strzały, malowanie markerem, rzucanie granatów itd.). Jeżeli klawisz sprowokuje więźnia, ten ma prawo go uderzyć (można uderzyć na bezruchu do odwołania!). Nadmierne prowokowanie przez klawisza może skutkować banem na drużynę klawiszy. Klawisz ma zakaz uciekania przed oberwaniem od więźnia za free damage. Prowadzący nie może zostać uznany za prowokatora.

23. Zakaz zabijania więźnia, który zabił prowokującego klawisza i wyrzucił broń lub jej nie podniósł.

24. Jeżeli więzień zada obrażenia klawiszowi, który go nie prowokuje, to klawisz ma prawo go zabić lub dać karniaka.

25. W przypadku pomyłki klawisza poprzez zadanie obrażeń więźniowi, kiedy ten poprawnie stosował się do poleceń prowadzącego, więzień ma prawo oddać klawiszowi, jednak aby to nastąpiło klawisz sam musi się przysunąć i dać sobie oddać. W przypadku śmierci więźnia musi on zostać ożywiony.

26. Prowadzący może pozwolić dołączyć uciekinierowi do gry. Jeżeli po pozwoleniu zabije więźnia, grozi mu ban.

27. Podczas przeszukiwania:

więzień musi być odwrócony plecami do klawisza.

jeżeli więzień odwróci się do klawisza ten ma prawo go zabić.

jeżeli klawisz znalazł broń musi dać więźniowi 3 sekundy na wyrzucenie broni - jeśli go zabije to FreeKill.

28. Prowadzący może wymyślać zabawy jeśli wytłumaczy ich zasady.

29. Zabawy trzeba rozpocząć i zakończyć zależnie od rodzaju zabawy. Tyczy się takich zabaw jak: Kolorki, Sajmon mówi itp. Nie ma obowiązku kończyć takich zabaw jak pierwsza/ostatnia reakcja itp.

30.. Podczas zabaw upoważnienie do zabijania ma tylko prowadzący, klawisze mogą zabijać jeśli prowadzący im na to pozwoli.

31. Prowadzący może podrzucać więźniom bronie podczas zabaw, jednak musi on polecenia tak uwarunkować więźnia, aby przy podrzuceniu broni więzień nie został uznany za buntownika (np. nakaz patrzenia w ścianę). Wyjątkiem może być pusta broń, którą więzień nie jest w stanie zagrozić.

32. Klawisz ma zakaz resetowania HP poprzez Tryb Walki. Wyjątkiem może być np. jakaś zabawa związana z HP, typu "Kamikadze".

33. Klawisz ma nakaz otwarcia cel na zabawach, gdy te blokują więźniom udział w zabawie.

34. Klawiszowi zabrania się na zabawach typu Prawda Fałsz czy Quiz na zadawanie pytań, na które nikt nie zna odpowiedzi (np. życie prywatne, forumowe typu "czy to prawda, że mam 100 reputacji", czy też pytania dot. stricte serwera: czy X jest adminem, czy Y jest opiekunem). Pytania muszą dotyczyć ogólnej wiedzy o świecie.

35. Po skończeniu się zabawy (takiej, jak np. Chowany), gdy więźniowie wrócą automatycznie do celi, klawisz musi podać polecenia, powtórzyć je, otworzyć cele i odliczyć - tak, jak bywa to w przypadku normalnego prowadzenia. Jeśli na danej mapie cela pozostanie otwarta, po skończeniu się zabawy, klawisz musi podać polecenia, powtórzyć je i odliczyć.

 

 

Więźniowie

 

1. Więźniowie muszą wykonywać polecenia prowadzącego.

2. Więźniowie mogą rozpocząć bunt w każdym miejscu i momencie, ale mogą za to zginąć.

3. Za próbę buntu mogą zostać uznane:

wejście do GR.

umyślne podniesienie leżącej broni na ziemi.

wycelowanie bronią w kierunku klawisza.

kradzież broni

rzucenie czymkolwiek (granatem, angry birdem) w kierunku klawisza.

zbliżenie się do klawisza na odległość mniejszą niż ok. metr

4. Podczas odliczania pierwszych poleceń więzień nie może opuszczać celi, jeżeli prowadzący tego nie nakazał.

5. Więzień ma kategoryczny zakaz buntowania się po ożywieniu. Musi on dołączyć do kolegów gdzie ma takie same zakazy oraz nakazy jak reszta.

6. Po ożywieniu gracz ma takie same zakazy i nakazy jak reszta więźniów po dołączeniu do nich.

7. Więzień ruletki używa na własną odpowiedzialność. 

8. Zakaz robienie TK - Team kill'i, czyli wykorzystywanie elementów mapy do zabijania towarzyszy z drużyny. (np. wrzucanie ich do tzw. "ogórkowej", wciśnięcie prasy, itd.). Wyjątkiem są zabawy wyjaśnione przez prowadzącego.

 

 

       Bany

 

Reklamowanie innych sieci bądź serwerów: Ban na 1 Tydzień, perm.

Wejście na aktywnym banie: Ban na 1 Tydzień, perm.

Używanie różnego rodzaju wspomagaczy (cheatów lub innych programów): Ban Permanentny.

Podszywanie się pod administracje: Ban 5 min-Ban Permanentny.

FreeKill: Ban 30 minut - 3h.

Masowy FreeKill: Ban 3h - 1dzień.

TeamKill: Ban 30 minut - 3h.

Bugowanie mapy: Ban 30 minut

Używanie modulatora głosowego: Kick, ban 5 min - 30 minut.

Używanie niesprawnego mikrofonu: Kick, ban 5 minut - 1h.

Używanie mikrofonu bez mutacji mimo zakazu: Upomnienie, kick, ban 5 minut.

Nadużywanie mikrofonu: Kick, ban 5 minut - 1h.

Kampienie w GunRoomie przez klawiszy: Slay, kick, ban 30 minut.

Uciekanie z drużyny klawiszy: Ban na 5 min - 30 minut.

Nagminne przeklinanie/używanie wulgaryzmów: Ban 30 minut - 1 dzień.

Prowokowanie do różnego rodzaju kłótni oraz sprzeczek: Ban 30 minut - 1h.

Obrażanie graczy (nick, czat, mikrofon, spray, nazwa gangu itd): 1h - 1 Tygodnia. 

Nieprzestrzeganie zasad zabaw: Slay, ban 5 min - 30 minut.

Podpowiadanie: Upomnienie, kick, ban 5 min - 30 minut.

Spam: Upomnienie, kick, ban 5 min - 30 minut.

Kradzież broni klawiszowi przez FreeDay'a: Ban 5 min - 30 minut.

Kampienie na pojedynkach: Slay, ban 5 min - 30 minut.

Używanie skryptów bądź komend: gl_moonlights 1, cl_minmodels 1: Ban 1 dzień - 1 tydzień.

Używanie komend cl_lw 0, cl_lc 0 (powodujących tzw. zlagowane fullauto) : Admini - tylko demko z rozpiską, Opiekunowie i UBT - mogą banować, jednak w kolejności: Ban na 1 godz., ban na 1 dzień, ban na zawsze.

Zakaz celowego wprowadzania w błąd administratorów: Ban 3 dni - 1 tydzień

 

 

 

[ # ] Administracja serwera może w każdej chwili zmienić regulamin.

[ # ] Łamanie zasad, które nie zostały opisane w regulaminie, a są uważane za niestosowne - ban według uznania admina.

[ # ] W przypadku kolejnego łamania regulaminu przez gracza administrator ma prawo przedłużyć karę dwukrotnie.

 

Regulamin stworzony poprzez @ Sandraa & @ psia dupa

Edytowane przez d3d!k
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie