Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...


Chat Rooms 0.9 na serwer

Sign in to follow this  

About This File

Opis:
plugin dodaje nam do gry pokoje rozmów. Czyli jeżeli chcesz rozmawiać tylko z kolegą podłączasz go do swojego pokoju i gadacie. Tylko wy widzicie swoją rozmowę. Czat w pokoju włączamy zwykle "!"

Cvary:
amx_chatrooms <1/0> - włączony/wyłączony plugin
amx_cr_deadchat <1 / 0> - < 1 - jeżeli jesteś martwy, a inne osoby z twojego pokoju są żywe, będą widzieć co ty piszesz (ty jesteś dead).>, < 0 - widzisz wszystkie wiadomości nie zależnie czy jesteś martwy czy żywy>
amx_cr_min_open <number> - ile graczy musi być aby otworzyć pokój <standardowo 2>
amx_cr_greentext <1/0> - czy tekst osób z pokoju ma być w kolorze zielonym <standardowo 1\włączony>

Komendy Gracza:
/makeroom
<nazwa pokoju> - tworzy nowy pokój.
/joinroom <nazwa pokoju> - dołączenie do danego pokoju.
/leaveroom - wychodzenie z pokoju.
/members - lista osób będąca w tym pokoju.
/room - wyświetla aktualny pokój.
/openroom - głosowanie czy otworzyć pokój.
/closeroom - głosowanie czy zamknąć pokój.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.