Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...


Zmiana nicku na forum

Sign in to follow this  

Witam, przedstawię Wam krótki wzór do którego trzeba się stosować, aby Wasz nick na forum został zmieniony

10 reklam = Zmiana nicku na forum poprzez wykonanie reklam,

3,69zł - Zmiana nicku na forum poprzez wysłanie SMS,

 

Dotychczasowy Nick:
Nowy Nick [15 znaków]:
- Link do 10 reklam

Każde podanie o zmianę nicku musi mieć dołączone 10 reklam naszej Sieci, zrobione według naszego wzoru reklamowego.

Dozwolone znaki w nicku: a-ząęćźżśó0-9-_,.:!@#$%^&*()

Aby zmienić nick poprzez płatności prosimy kontaktować się z @ RumcajsJumper

 

Każde podanie bez wymaganych 10 reklam będzie od razu zamykane!

Sign in to follow this  
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.