Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...


DM / Posiłki w stylu DOD

Sign in to follow this  

About This File

Jest to plugin coś jak Deathmatch że na mapach jeśli zginie któryś z graczy jest x Sekund na posiłki jeśli w tym x czasie zginie ktoś jeszcze czeka tyle sekund ile postało od rozpoczęcia oczekiwania tego pierwszego który zginoł po czym zostają odrodzeni.
I wracają z respa do gry.


Tryb gry dokładnie jak w Day Of Defeat.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.