Skocz do zawartości

* REGULAMIN SERWERA JAILBREAK *


Rekomendowane odpowiedzi

Wstęp

 

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z kar za jego złamanie.
2. Wchodząc na nasz serwer oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem.
3. Wszystkie sprawy, których regulamin nie określa rozsądza Właściciel sieci.

 

Zasady Rozgrywki

 

1. Zakaz nadmiernego rozmawiania bez mutacji.

2. Zakaz wyłudzania fajek i kasy, bądź ciągłego proszenia o fajki lub kase.

3. Zakaz podpowiadania.  (Podczas bycia martwym, podczas zabaw typu QUIZ) .

4. Podczas rozgrzewki na serwerze obowiązuje FreeDay.

5. Zakaz FreeKillowania

6. Polecenia wykonuje się jak najszybszą i jak najkrótszą drogą.

6 a. Więzień nie może zostać zabity za drobne opóźnienia.

6 b. Strażnik musi odliczać przy pozycji buntu i pierwszym otwarciu cel.

6 c. Dozwolone jest odliczanie poleceń w innych przypadkach. Wtedy za jak najszybszą i jak najkrótszą drogę uznaje się moment zakończenia odliczania.

6 d. Odliczanie rozpoczyna się od liczby 3 (lub wyższej), a kończy się na 0.

7. Krok przed cele to odległość maksymalnie trzech modeli postaci.

8. Drobne odstępstwa od wskazanego miejsca są tolerowane np. nieznaczne przesunięcia od środka celi.

9. Drużyna strażników składa się z:

Prowadzącego
Klawiszy

10. Zakaz dopisywania do nicku nazwy gangu, jeżeli się w nim nie jest.

11. Jeżeli gang będzie posiadał wulgarną nazwę lub prefix zostanie on usunięty, a jego założyciel nie odzyska żadnych fajek.

12. Gangi zapisane na forum reguluje oddzielny Regulamin

Zasady Więźnia

1. Więzień musi wykonywać tylko polecenia wydane przez prowadzącego.

2. Każdy niezbuntowany więzień podczas polecenia "Pozycja buntu" ma nakaz "Kucnij przytrzymaj", patrzenia się maksymalnie w dół oraz posiada "bezruch do odwołania".

3. Polecenie "Pozycja buntu" jest ważne tylko i wyłącznie wtedy gdy wyda je prowadzący.

4. Jeżeli więzień zostanie ożywiony przez admina , nie może on się zbuntować. Jego obowiązkiem jest dołączenie do grupy i wykonywanie tych samych poleceń.

Prowadzący musi powtórzyć polecenia ożywionemu więźniowi, jeżeli został o to poproszony.
Jeżeli więzień zbuntuje się , admin musi go zgładzić lub zastrzega sobie prawo do kicka bądź bana do 15 minut.
5. Podczas trwania zabaw więzień ma zakaz poruszania się po częściach mapy niedostępnych dla strażników.

6. Więzień może zostać zabity za:

Posiadanie broni palnej.
Posiadanie granatów zapalających i zaczepnych.
Podchodzenie za blisko do strażnika.
Uciekanie lub ukrywanie się przed strażnikami.
Bunt, jednak prowadzący może udzielić mu zgody na powrócenie.
Nie wykonywanie poleceń prowadzącego
Wejście do GunRoom'u.
Próbę wyjścia z celi np. poprzez noclip
▴ Liczą się tylko te przejścia, które umożliwiają zdobycie jakiejkolwiek broni innej niż nóż lub ucieczkę więźnia z ogółu cel.

7. Jeżeli prowadzący myli kolor linii, więźniowie wracają do miejsca ostatnich poleceń i mają bezruch.

8. Więzień w każdej chwili ma prawo do zbuntowania się jednak musi liczyć się z tym, że może zginąć.

9. Więzień posiada prawo do ostatniego życzenia, jeżeli prowadzący na to pozwoli.

10. Więzień po wygraniu pierwszej reakcji może wybrać do zabicia liczbę osób podaną przez prowadzącego (Maksymalnie 3).

11. Więzień musi przechodzić przeszkody według ich przeznaczenia.

12. Więźniowie mają zakaz zdradzania pozycji zbuntowanych więźniów.

13. Więzień będąc zbuntowany ma dążyć do zabicia strażników. Jeżeli tak się nie dzieje Administrator ma obowiązek go zgładzić po upływie 30 sekund.

14. Więzień, który otrzyma broń po drugim więźniu, musi się jej niezwłocznie pozbyć.

15. Więźniowie podczas nakazu chodzenia/ biegania za strażnikiem muszą stanowić zwartą grupę oraz zachowywać bezpieczną odległość od strażnika. Oznacza to, że:

osoby z tyłu grupy podbiegają do osób z przodu.
więźniowie zatrzymują się przed strażnikami w bezpiecznej odległości.
więźniowie pokonują przeszkody np. skacząc przez nie.

16. Jeżeli więźniowie dostaną polecenie typu "biegniecie bądź idziecie za strażnikiem" nie mają prawa podskoczyć, tłumacząc się błędem, bądź czynnością przed wydaniem polecenia.

 


Zasady Klawisza

 

1. Każdy gracz, który będzie chciał dołączyć do drużyny Strażników musi posiadać sprawny oraz działający mikrofon.

2. Pierwszeństwo mają osoby posiadające mutację.
Punkt ten obowiązuje przez pierwsze 4 rundy mapy.
Osoby z mutacją, które były na wcześniejszej mapie w drużynie strażników, mogą zostać przeniesione przez adminów do drużyny więźniów.

3. Klawisze nie mogą:

Bezcelowo biegać po mapie, bawić się.
Zagłuszać poleceń wydawanych przez prowadzącego
Okaleczać więźniów bez wyraźnego powodu, który określa regulamin serwera.
Rzucać granatów zaczepnych i zapalających w stronę więźniów.
Podrzucać broni posiadających jakąkolwiek amunicję więźniom.
Faworyzować graczy.
Wychodzić z drużyny Strażników na jedną, dwie lub trzy rundy aby pobawić się na zabawach.
Prowokować więźniów poprzez stawanie/ przechodzenie zbyt blisko nich
Kampić w GunRoom'ie oraz jego obrębie.
Oślepiać więźniów podczas wykonywania jakiegokolwiek polecenia.
Okłamywać więźniów.
Podnosić zmodyfikowanych przez daną mapę rzeczy, które dają zbytnią przewagę nad więźniami.
Zamykać cel podczas zabaw.
Zabijać się celowo na życzeniu więźnia.
Zamykać więźnia w pomieszczeniu, jeżeli ma ostatnie życzenie.
Wydawać komendy, za wyjątkiem prowadzącego strażnika.
Zabijać więźniów, jeżeli nie dostali takiego polecenia od prowadzącego. Punktu nie stosuje się wobec zbuntowanych więźniów.

4. Klawisze mają obowiązek:
Pilnować więźniów
Zabić poszukiwanego buntującego się więźnia, któremu prowadzący nie pozwolił dołączyć do grupy.
Powyższy podpunkt nie tyczy się wówczas kiedy więzień zabił prowokującego członka drużyny Strażników.
Wykonania życzenia nawet jeżeli jest śmieszne (Nie liczą się życzenia z sekcji "Zasady Więźnia" pkt. 4).

5. W przypadku gdy Klawisz nie potrafi zapanować nad Więźniami, administracja zastrzega sobie prawo do przerzucenia Klawisza do drużyny Więźniów.

6. Jeżeli na więźniu został przeprowadzony FreeKill, musi on dostać FreeDay'a w następnej rundzie.

FreeDay może zostać zastąpiony zabawą, jeżeli ostatni więzień wybrał sobie zabawę jako życzenie.
 

Prawa Klawisza oraz Prowadzącego

 

1. Drużyna Strażników ma prawo:

Zamknąć cele jeżeli obawiają się buntu ze strony więźniów, jednak nie mogą trzymać ich tam dłużej niż 20 sekund.
Mylenia więźniów poprzez strzał z innej broni, niż broń prowadzącego.
Mylenia więźniów poprzez wydawanie poleceń, chyba że prowadzący na to nie pozwoli.
Wyciszenia więźnia na 1 rundę, jeżeli nadużywa on mikrofonu. W przypadku braku poprawy, wyciszenie może trwać dłużej.

 

 

Zasady Prowadzącego


1. Jeżeli gracz zostaje prowadzącym zobowiązuje on się wówczas do przestrzegania wszystkich zasad.

2. Prowadzącego obowiązują wszystkie zakazy z sekcji "Zasady Klawisza".

3. Prowadzący nie może:

Wywoływać więźnia poprzez kolor stroju lub model.
Wydawać poleceń typu: Zabij innego Klawisza, Zrób te same polecenia co przy pozycji buntu, Zrób te same polecenia co rundę temu, Lewa ściana względem lewej ściany [...]
Wydawać poleceń na chacie, hudzie. Jeżeli tak zrobi to więźniowie nie muszą ich wykonywać.
Mylić zbuntowanego więźnia podczas gdy ten chce powrócić.
Wydawać mylących poleceń podczas pierwszej reakcji lub ostatniej reakcji np. zamiast powiedzieć "kucnij" powie "kucyk" .
Przedłużyć rundy jeżeli pozostało mniej niż 3 więźniów. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zbliża się koniec rundy (40 sekund do końca), a więzień ma ostatnie życzenie.
Wydawać poleceń, które skończą się gwarantowaną śmiercią.
Zmienić zdania jeżeli wyraził zgodę na dołączenie zbuntowanego więźnia do grupy.
Robić zabaw, które wymuszają użycie innych komend typu rtv itp. . (Przykład: "Pierwsza reakcja napisz na chacie "rtv").
Zakazywać korzystania z przywilejów (s)vipa.
Nadać "Pozycji Buntu", podczas gdy nie ma zbuntowanych więźniów.

4. Prowadzący ma obowiązek:

Wydawać polecenia więźniom.
Prowadzić rundy kreatywnie. Jeżeli tego nie robi administracja zastrzega sobie prawo do przeniesienia go do drużyny Więźniów.
Wydania jasnej odpowiedzi typu "Tak możesz powrócić", "Nie nie możesz powrócić" w momencie kiedy zbuntowany więzień będzie prosił o pozwolenie na dołączenie.
Wydawać polecenia, które są zrozumiałe dla graczy tzn. musi mówić wyraźnie i nie za szybko.
Dać niezbuntowanym więźniom czas na wykonanie polecenia, tak aby było to wykonalne.

5. Prowadzący musi otworzyć cele oraz odliczyć pierwsze polecenia najpóźniej do czasu 7:00. Jeśli się spóźni lub otworzy cele bez wydania poleceń, wówczas więźniowie otrzymują FreeDay.

7. Prowadzący powinien rozpocząć każdą zabawę słowami: "Rozpoczynam zabawę w", "Zagrajmy w", "Pobawimy się w" itp. .

8. Prowadzący musi powtórzyć swoje polecenia przed otworzeniem cel jedynie raz, jeżeli został o to poproszony.

8 a. W przypadku drobnych pomyłek przy powtarzaniu poleceń, wykonujemy te polecenia, które zostały wydane ostatnim razem.

9. Wydanie sprzecznego polecenia przez prowadzącego odwołuje zakaz bądź nakaz związany z nim.

10. Jeżeli zakaz lub nakaz prowadzącego nie jest do odwołania obowiązuje on tylko do następnego polecenia.
Punkt ten nie obowiązuję podczas pierwszych poleceń wydawanych przed otwarciem cel.

11. Zabawę w pierwszą (ostatnią) reakcję na zabijanie, katyń oraz inne zabawy pochodne można przeprowadzać nie częściej, niż co 3 rundy.

12. Prowadzący jest zobowiązany do wyjaśniania zasad zabaw nieopisanych w spisie zabaw.
Prowadzący jest również zobowiązany do wyjaśnienia zasad zabaw opisanych w spisie zabaw, jeżeli gracz o to poprosi.
 
13. Jeżeli więzień otworzy cele, prowadzący dalej może prowadzić rundę.

14. Jeżeli prowadzący zginie, wszystkie wydane przez niego polecenia odwołują się.

15. Prowadzący przy pierwszym otwarciu cel może wydać maksymalnie 2 polecenia do odwołania.

16. Podczas zabaw typu szkoła, quiz, familiada,1 z 10 prowadzący ma obowiązek zadawać pytania na które zna odpowiedź, inaczej pytanie jest nieważne.

Jeżeli prowadzący nie zastosuje się do tego punktu admin ma prawo go zeslayować.
Prowadzący musi dostosować pytanie do wieku pytanego więźnia w zabawie "Szkoła"

 
 

 

Regulamin Zabaw

 

1. Zakaz leczenia się na zabawach.

2.  Zakaz kampienia w secretach.
Punkt nie obowiązuje podczas zabawy "Chowany".

3. Więźniowie i strażnicy muszą udać się przed cele, jeżeli zostały dwie osoby, lub jeśli została ostatnia minuta zabawy

4. Sojusze na zabawach mogą być maksymalnie 2-osobowe  i przy ponad 6 terrorystach. Wyjątkiem jest  "Wojna gangów", na której może być tworzony wieloosobowy sojusz.
4 a. Osoby w sojuszu są traktowane jako jedna osoba.

5. Zasady podczas zabawy "Wojna":
Więźniowie mają zakaz kampienia.
Strażnicy nie mogą się przemieszczać po częściach mapy niedostępnych dla więźniów.
Strażnicy mogą kampić maksymalnie minutę na jednym obszarze.
Więźniowie mają obowiązek zabić strażników.

6. Zasady podczas zabawy "Chowany":
Strażnicy mają obowiązek zabić więźnia, w momencie kiedy go znajdą.
Strażnicy nie mogą używać granatu taktycznego.

7. Zakaz przebywania w pomieszczeniu lub okolicach danego miejsca dłużej niż 40 sekund.

8. Zasady podczas zabawy "Killday"
Zakaz ustalania sojuszy.
Zakaz przeszkadzania więźniom w zabawie przez klawiszy.
Ostatni dwaj żywi więźniowie mają nakaz pójścia przed cele.
Ostatni żywy więzień ma życzenie.

9. Zakaz włączania zabaw po otworzeniu cel.
Nie obowiązuję to, na mapach w których cele nie otwierają się automatycznie.

10. Zakaz używania pojazdów na zabawach.

11. Zakaz włączania zabaw po śmierci minimum 2 więźniów.

12. FreeDay dla wszystkich nie jest traktowany jako zabawa.

13. Zakaz włączania przycisków powodujących śmierć wszystkich więźniów lub strażników.


Zasady FreeDay'a

 

1. Więzień podczas FreeDay’a nie musi wykonywać poleceń prowadzącego.
2. Prowadzący podczas FreeDay'a dla wszystkich więźniów nie może wydawać żadnych poleceń.
3. Ostatni żywy więzień podczas FreeDay'a nie otrzymuje ostatniego życzenia.
4. Więzień, który podejdzie zbyt blisko GunRoom'u lub bezpośrednio do niego wejdzie zostanie zabity.
5. Jeżeli więzień, który otrzymał FreeDay'a poprzez ostatnie życzenie, będzie przeszkadzał w prowadzeniu może zostać zabity.
6. Jeżeli podczas rundy zostanie dwóch ostatnich żywych więźniów, gracz który otrzymał FreeDay'a ma obowiązek dołączenia do pozostałej dwójki.
7. Jeżeli więzień z FreeDay'em będzie chciał dołączyć do reszty więźniów, prowadzący może na to pozwolić. Po wyrażeniu zgody przez prowadzącego traci on FreeDay'a.
8. FreeDay nie może wchodzić do secretów, które umożliwiają mu wejście do GRa lub zdobycie broni.


Zasady Życzeń

 

1. Życzenia, które będą wymagały użycia komend dla admina lub do zmiany mapy nie będą spełniane.
2. Życzenie musi być realne do realizacji, oraz zgodne z regulaminem serwera.
3. Życzeniem nie może być zwiększenie ilości życzeń.
4. Życzenie nie może dotyczyć zabicia innego gracza.
5. Więzień nie może prosić o wykonanie życzenia typu: Zaśpiewaj X godzinną piosenkę, odrób osobie X pracę domową itp.
6. Więzień nie może prosić o przelanie mu X ilości fajek jako ostatnie życzenie.
7. Zakaz oszukiwania podczas życzenia np. podniesienia broni, leczenia się.
8. Jeżeli więzień zabije się na życzeniu, traci on swoje życzenie.
9. Więzień może wybrać FreeDay'a dla siebie lub dla innego więźnia, bez konieczności spełniania żadnych warunków prowadzącego.
10. Więzień może wybrać dowolną zabawę w najbliższej możliwej rundzie, która jest opisana w regulaminie lub jest dostępna w menu prowadzącego.
11. Więzień może wybrać pojedynek oraz dać do niego warunek, że jeżeli wygra, chce zabawę lub FreeDay'a dla siebie/ dla siebie i kolegi/ dla wszystkich więźniów, jeżeli prowadzący się na to zgodzi.
12. Życzenie obowiązuje  tylko w następnej rundzie. W przypadku gdy jest to ostatnia runda mapy życzenie traci ważność.
13. Strażnicy nie mogą specjalnie zabijać więźniów na życzeniu oraz podczas FreeDay'a.
14. Jeżeli więzień w ciągu 40 sekund nie wybierze życzenia, strażnicy zabijają więźnia.
15. Jeżeli więzień powie, że wygra w pojedynku  nie określając liczy osób z iloma ma wygrać, zobowiązany jest on do pokonania wszystkich z drużyny Strażników.
16. Więzień może życzyć sobie przejęcia kontroli nad drużyną Strażników. Przysługuje mu wtedy 90 sekund tylko w obecnej rundzie. Podczas przejęcia kontroli strażnicy nie muszą używać mikrofonu.
17. Podczas pierwszych 3 rund prowadzący nie musi zgadzać się na zabawę.

 

KARY ZA PRZEWINIENIA

 

1. FreeKill'e :

1 FK - ostrzeżenie nadane przez Admina na serwerze.
2-3 FK - CTBan do 60 minut chyba, że Klawisz, Prowadzący przeprosi graczy.
4-5 FK - CTBan do 24h.
6-7 FK - CTBan do 2 dni.
8 i więcej freekilli - CTBan do 1 tygodnia.
▴ Specjalne zabijanie większej ilości więźniów przez Strażnika - PermCTBan.
▴ Jeżeli Strażnik celowo zabije przynajmniej 1 więźnia dostaje on CTBana na 180 minut. Z każdym kolejnym FK kara wzrasta o 180 minut.
▴ Jeżeli Strażnik nie będąc wyznaczony przez więźnia podczas życzenia (LR) zabije go, zostanie to uznane jako specjalny FK.
1 a. Admin może wymierzyć mniejszą karę CT bana, jeżeli osoba freekillująca:
gra na serwerze od dłuższego czasu,
nie miała w ostatnim czasie CT banów,
pomyłka dotyczyła jednej rundy.

2. Oszukiwanie podczas ostatniego życzenia :

W przypadku kogoś z drużyny Strażników - CTBan do 60 minut.
W przypadku więźnia - Kick lub Ban do 30 minut.

3. Oszukiwanie podczas zabaw - Ban od 30 do 120min.

4. Celowe zabijanie więźniów guzikiem:
W przypadku kogoś z drużyny Strażników - CTBan od 60 do 360 minut.
W przypadku więźnia - Ban od 60 do 360 minut.

5. Zabicie więźniów przez przypadek guzikiem:
Gdy Klawisz lub Prowadzący przeprasza i mówi, że nie chciał, ożywienie graczy/ włączenie zabawy w następnej rundzie.

6. Nieogarnianie w drużynie Strażników - CTBan od 30 do 90 minut.

7. Wchodzenie do drużyny Strażników  bez sprawnie działającego mikrofonu - Przeniesienie do TT/ CTBan do 120min/ PermCTBan (w zależności od stopnia sprawności mikrofonu)

 
Terminologia


1. FreeKill (FK) - Bezpodstawne zabicie więźnia.
2. Ostatnie życzenie (LR) - Życzenie ustanowione przez prowadzącego dla ostatniego żyjącego oraz niezbuntowanego więźnia w rundzie.
3. FreeDay (FD) - Dzień wolny od jakichkolwiek poleceń prowadzącego.
4. Gunroom (GR) - Pomieszczenie, w którym są bronie. W tym pomieszczeniu respią się strażnicy
5. CTBan - Blokada na dołączenie do drużyny Strażników.
6. Prowadzący - Osoba, która prowadzi rundę.
7. Klawisz- Zwykły Anty-Terrorysta wykonujący obowiązki strażnika. 
8. Bezruch do odwołania- Zakaz wykonywania jakiegokolwiek ruchu.
9. Bezruch - Nakaz pozostania w miejscu z możliwością obracania się, skakania, kucania, bicia kosą.
10. Pozycja buntu - Nakaz "kucnij przytrzymaj", nakaz patrzenia się maksymalnie w dół oraz totalny bezruch.
11. Przywilej VIPa - Możliwość użycia skoku w powietrzu.


 

 

REGULAMIN ADMINA 

 

1. Admin ma obowiązek posiadać identyczny lub podobny nick do tego, który podał w podaniu.

2. Admin nie może nadużywać możliwości respienia graczy.

3. Admin ma zakaz nadużywania swoich przywilejów.

4. Gdy Admin uważa, że któryś z graczy działa na szkodę serwera, lecz nie ma na to dokładnego punktu w regulaminie ma prawo nadać mu karę według jego zdania, lecz nie może ona przekraczać 360 min.  

5. Admin nie ma prawa zdejmować bana na CT nadanego przez innego admina bez wcześniejszego kontaktu z rangą wyższą. (Major Admin Serwera/ Opiekun Serwera/ Właściciel Sieci)

6. Admin posiada prawo do zadania 2 pytań dotyczących prowadzenia nowemu graczowi w CT.

7. Admin ma obowiązek nadać strażnikowi permanentnego CT bana, jeżeli ten nie posiada mikrofonu, lub ma nałożoną blokadę komunikacyjną od valve.

8. Admin nie może nakładać graczom permanentnych blokad tekstowych i głosowych bez wcześniejszego kontaktu z rangą wyższą.

9. Admin nie może nadawać zabaw podczas pierwszych 3 rund oraz odstępie niższym niż 2 rundy od poprzedniej zabawy.

10. Admin może ukarać gracza banem do 30 minut, gdy ten komentuje pracę admina.

 

Wszelkie nieścisłości proszę wyjaśniać na forum CSOWICZE.PL.    
 

Ważne Linki:

https://csowicze.pl/topic/64313-taryfikator-banów-jailbreak/

https://csowicze.pl/topic/64314-admin-serwera/

https://csowicze.pl/topic/64315-spis-oraz-zasady-zabaw-jailbreak/

 

 

Pozdrawiam

Opiekun serwera jailbreak

Pan Truskawa

 

@ Admin CS 1.6 [Jailbreak] @ Opiekun Serwera @ Strażnik JB @ Użytkownik @ Właściciel CS 1.6 [Jailbreak]

 

 

:banan:POSZUKUJE ADMINÓW NA NASZ SERWER JAILBREAK CS 1.6 :banan-pogo:

:!!: Skontaktuj się ze mną po więcej szczegółów :!!:

 

 

 

5Vsnw6a.png

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...