Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Regulamin dotyczący serwera JailBreak

 

Wstęp:

 

 • 1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z kar za jego złamanie.
 • 1.2 Wchodząc na serwer Jailbreak oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem.
 • 1.3 Wszystkie sprawy, których regulamin nie określa rozsądza Właściciel Serwera.
 • 1.4 Wszystkie sprawy, nie dotyczączych rozgrywki Jailbreak załatwiamy na pv nie na komunikacji głosowej.
 • 1.5 Zakaz podrabiania tagów/nikow Adminowskich.
 • 1.6 Zakaz reklamowania innych serwerów głosowych oraz serwerów CS:GO jak i posiadanie tagów z nimi związanymi.

 

Zasady rozgrywki:

 

 • 2.1 Zakaz nadmiernego rozmawiania bez mutacji.
 • 2.2 Zakaz wyłudzania fajek bądź ciągłego proszenia o fajki.
 • 2.3 Zakaz podpowiadania ( gdy jesteś martwy,  podczas zabaw typu QUIZ )
 • 2.4 Podczas rozgrzewki na serwerze obowiązuje FreeDay.
 • 2.5 Zakaz FreeKillowania
 • 2.6 Polecenia wykonuje się jak najszybszą i jak najkrótszą drogą.
 • 2.6$1 Więzień nie może zostać zabity za drobne opóźnienia.
 • 2.6$2 Strażnik musi odliczać przy pozycji buntu i pierwszym otwarciu cel.
 • 2.6$3 Dozwolone jest odliczanie poleceń w innych przypadkach. Wtedy za jak najszybszą i jak najkrótszą drogę uznaje się moment zakończenia odliczania.
 • 2.6.$4 Odliczanie rozpoczyna się od liczby 3 (lub wyższej), a kończy się na 1 lub 0.
 • 2.7 Krok przed cele to odległość maksymalnie trzech modeli postaci.
 • 2.8 Drobne odstępstwa od wskazanego miejsca są tolerowane np. nieznaczne przesunięcia od środka celi.
 • 2.9 Drużyna strażników składa się z: Klawisza, Zastępcy, Strażników
 • 2.10 Zakaz dopisywania do nicku nazwy gangu, jeżeli się w nim nie jest.
 • 2.11 Jeżeli gang będzie posiadał wulgarną nazwę lub prefix zostanie on usunięty, a jego założyciel nie odzyska żadnych fajek.
 • 2.13 Komendę !ctbanvote można używać tylko przy częstych Freekillach strażnika oraz w przypadku braku mikrofonu u CT.
 • 2.14 Każda kolejna komenda wydana przez Klawisza odwołuje poprzednie.
 • 2.15 Zakazuje się nadmiernego wyzywania/obrażania się.
 • 2.16 Są tylko dwie komendy, które zawsze wymagają odwołania: "TT mówi TT ginie", "Pozycja buntu"
 • 2.17 Pozycje buntu można wydać tylko wtedy, gdy zginie Strażnik/Zastępca/Klawisz z rąk Więźnia.
 • 2.18 Klawisz powinien dążyć do ostatniej osoby/ do życzenia.
 • 2.19 Administrator posiadający beacona nie może zostać zabity, ponieważ wykonuje prace związane z serwerem, po wyłączeniu ma prawo dołączenia.
 • 2.20 Zakaz jest obrażanie graczy, również ich rodziny i nadmierne używanie wulgaryzmów na serwerze. Dotyczy to również zamieszczania na czacie obraźliwych cytatów/bindów.
 • 2.21 Zakaz podpowiadania na serwerach głosowych (Skype, Teamspeak, Discord i innyh).
 • 2.22 Zakaz nabijania kredytów z Freekilli.

 

Zasady strażnika:

 

 • 3.1 Każdy gracz, który będzie chciał dołączyć do drużyny Strażników musi posiadać sprawny oraz działający mikrofon.
 • 3.2 Pierwszeństwo mają osoby posiadające mutację.
 • 3.2$1 Punkt ten obowiązuje przez pierwsze 4 rundy mapy.
 • 3.2$2 Osoby z mutacją, które były na wcześniejszej mapie w drużynie strażników, mogą zostać przeniesione przez adminów do drużyny więźniów.
 • 3.2$1 Osoby, które są drugi raz z rzędu w drużynie Strażników ( 2 mapy ), powinny ustąpić innym osobą ( jeżeli tak owe są ), które są chętne do dołączenia do Strażników 
 • 3.3 Klawisze nie mogą:
 • 3.3$1 Bezcelowo biegać po mapie, bawić się.
 • 3.3$2 Zagłuszać poleceń wydawanych przez prowadzącego
 • 3.3$3 Okaleczać więźniów bez wyraźnego powodu, który określa regulamin serwera.
 • 3.3$4 Rzucać granatów zaczepnych i zapalających w stronę więźniów.
 • 3.3$5 Podrzucać broni posiadających jakąkolwiek amunicję więźniom.
 • 3.3$6 Faworyzować graczy.
 • 3.3$7 Wychodzić z drużyny Strażników na jedną, dwie lub trzy rundy aby pobawić się na zabawach.
 • 3.3$8 Prowokować więźniów poprzez stawanie | przechodzenie zbyt blisko nich
 • 3.3$9 Kampić w GunRoom'ie oraz jego obrębie.
 • 3.3$10 Oślepiać więźniów podczas wykonywania jakiegokolwiek polecenia.
 • 3.3$11 Okłamywać więźniów.
 • 3.3$12 Podnosić zmodyfikowanych przez daną mapę rzeczy, które dają zbytnią przewagę nad więźniami.
 • 3.3$13 Wchodzić do secretów, które dają zbytnią przewagę nad więźniami (Nieśmiertelność, Speed itp.).
 • 3.3$14 Zamykać cel podczas zabaw.
 • 3.3$15 Zabijać się celowo na życzeniu więźnia.
 • 3.3$16 Zamykać więźnia w pomieszczeniu, jeżeli ma ostatnie życzenie.
 • 3.3$17 Wydawać komendy STOP, za wyjątkiem prowadzącego
 • 3.3$17 Zabijać więźniów, jeżeli dostali takie polecenie od prowadzącego. Punktu nie stosuje się wobec zbuntowanych więźniów.
 • 3.3$18 Otwierać cel, chyba że pozwoli na to Klawisz.
 • 3.3$19 Zakazuje się współpracy z Więźniami.
 • 3.4 Klawisze mają obowiązek:
 • 3.4$1 Pilnować więźniów
 • 3.4$2 Zabić poszukiwanego buntującego się więźnia, któremu prowadzący nie pozwolił dołączyć do grupy.
 • 3.4$3 Powyższy podpunkt nie tyczy się wówczas kiedy więzień zabił prowokującego członka drużyny Strażników.
 • 3.4$5 Wykonania życzenia nawet jeżeli jest śmieszne (Nie liczą się życzenia z sekcji "Zasady Więźnia" pkt. 4).
 • 5.4$6 Być 100% pewnym przed zabiciem Więźnia. Nie może zabijać będą niepewnym.
 • 3.5 W przypadku gdy Strażnik nie potrafi zapanować nad Więźniami, administracja zastrzega sobie prawo do przerzucenia Strażnika do drużyny Więźniów.
 • 3.6 Jeżeli na więźniu został przeprowadzony FreeKill, musi on dostać FreeDay'a w następnej rundzie.
 • 3.6$1 FreeDay może zostać zastąpiony zabawą, jeżeli ostatni więzień wybrał sobie zabawę jako życzenie.
 • 3.7 Zakazuje się odpalania zabawy, gdy ktoś się zbuntował/zginął.
 • 3.8 Każdy Strażnik ma wykazywać chęci prowadzenia i posiadać sprawny mikrofon.

 

Zasady więźnia:

 

 • 4.1 Więzień musi wykonywać tylko polecenia wydane przez Klawisza.
 • 4.2 Każdy niezbuntowany więzień podczas polecenia "Pozycja buntu" ma nakaz "Kucnij przytrzymaj", patrzenia się maksymalnie w dół oraz posiada "totalny bezruch".
 • 4.3 Polecenie "Pozycja buntu" jest ważne tylko i wyłącznie wtedy gdy wyda je prowadzący.
 • 4.4 Jeżeli więzień zostanie ożywiony przez admina lub przez komendę !freekill, nie może on zbuntować się przed dołączeniem do grupy. Jego obowiązkiem jest dołączenie do grupy i wykonywanie tych samych poleceń.
 • 4.4$1 Klawisz musi powtórzyć polecenia ożywionemu więźniowi, jeżeli został o to poproszony.
 • 4.4$2 Jeżeli więzień zbuntuje się przed dołączeniem do grupy, admin musi go zgładzić lub zastrzega sobie prawo do kicka bądź bana do 15 minut.
 • 4.5 Podczas trwania zabaw więzień ma zakaz poruszania się po częściach mapy niedostępnych dla strażników.
 • 4.6 Więzień może zostać zabity za:
 • 4.6$1 Posiadanie broni palnej.
 • 4.6$2 Posiadanie granatów zapalających i zaczepnych.
 • 4.6$3 Podchodzenie za blisko do strażnika.
 • 4.6$4 Uciekanie lub ukrywanie się przed strażnikami.
 • 4.6$5 Bunt, jednak prowadzący może udzielić mu zgody na powrócenie.
 • 4.6$6 Nie wykonywanie poleceń prowadzącego
 • 4.6$7 Wejście do GunRoom'u.
 • 4.6$8 Próbę wyjścia z celi np. poprzez secret.
 • Liczą się tylko te przejścia, które umożliwiają zdobycie jakiejkolwiek broni innej niż nóż lub ucieczkę więźnia z ogółu cel.
 • 4.6$9 Używanie jakichkolwiek przywilejów z "!Jailshop".
 • 3.6$10 Namawianie do buntu.
 • 4.7 Jeżeli prowadzący myli kolor linii, więźniowie wracają do miejsca ostatnich poleceń i mają bezruch.
 • 4.8 Więzień w każdej chwili ma prawo do zbuntowania się jednak musi liczyć się z tym, że może zginąć.
 • 4.9 Więzień posiada prawo do ostatniego życzenia, jeżeli prowadzący na to pozwoli.
 • 4.10 Więzień po wygraniu pierwszej reakcji może wybrać do zabicia liczbę osób podaną przez prowadzącego (Maksymalnie 3).
 • 4.11 Więzień musi przechodzić przeszkody według ich przeznaczenia.
 • 4.12 Więźniowie mają zakaz zdradzania pozycji zbuntowanych więźniów.
 • 4.13 Więzień będąc zbuntowany ma dążyć do zabicia strażników. Jeżeli tak się nie dzieje Administrator ma obowiązek go zgładzić.
 • 4.14 Więzień, który otrzyma broń po drugim więźniu, musi się jej niezwłocznie pozbyć.
 • 4.15 Więźniowie podczas nakazu chodzenia/ biegania za strażnikiem muszą stanowić zwartą grupę oraz zachowywać bezpieczną odległość od strażnika. Oznacza to, że:
 • 4.15$1 osoby z tyłu grupy podbiegają do osób z przodu.
 • 4.15$2 więźniowie zatrzymują się przed strażnikami w bezpiecznej odległości.
 • 4.15$3 więźniowie pokonują przeszkody np. skacząc przez nie.
 • 4.16 Jeżeli zostały 2 osoby z czego 1 osoba jest zbuntowana, ma obowiązek dążenia do zabicia CT lub zakończenia rundy, jeśli zbuntowana osoba "kampi" lub w jakikolwiek sposób przedłuża rundę, ma obowiązek wpisać kill w konsoli lub zostać zabitym przez Administratora pod zarzutem przedłużania rundy.
 • 4.17 Jeżeli polecenie Klawisza nie zostało odliczone, więzień ma max. 4 sekundy na jego wykonanie.
 • 4.18 Od momentu buntu masz minutę na podniesienie broni z nabojami.
 • 4.19 Pamiętaj, że gramy JB, nadmierne buntowanie/buntowanie się co rundę będzie skutkowało banem.
 • 4.20 Możesz zadać obrażenia Strażnikom tylko i wyłącznie gdy stoisz w miejscu/idziesz po markerze ( bez skakania ) i podszedł do ciebie na zasięg kosy ( bez ponoszenia konsekwencji ). W innym przypadku uznane to będzie jako bunt.
 • 4.21 Jeżeli klawisz wyda polecenie niemożliwe do wykonania, więźniowie nie wykonują je, natępuje wtedy bezruch.
 • 4.22 Po zrespieniu poprzez Freekilla, Więzień ma obowiązek wytłumaczenia się w przeciągu 20 sekund, jeżeli freekill nie został zaakceptowany, Więzień powinien zgłośić to na chacie dla Administratorów (chat dróżynowy "@ <wiadomosc>") z wyjaśnieniem.

 

Zasady klawisza:

 

 • 5.1 Jeżeli gracz zostaje klawiszem zobowiązuje on się wówczas do przestrzegania wszystkich zasad.
 • 5.2 Klawisza obowiązują wszystkie zakazy z sekcji "Zasady Strażnika".
 • 5.3 Klawisz nie może:
 • 5.3$1 Wywoływać więźnia poprzez kolor stroju lub model.
 • 5.3$2 Wydawać poleceń typu: Zabij innego Strażnika, Zrób to samo polecenia co przy pozycji buntu, Zrób to samo polecenia co rundę temu.
 • 5.3$3 Wydawać poleceń na chacie, hudzie. Jeżeli tak zrobi to więźniowie nie muszą ich wykonywać.
 • 5.3$4 Mylić zbuntowanego więźnia podczas gdy ten chce powrócić.
 • 5.3$5 Wydawać mylących poleceń podczas pierwszej reakcji lub ostatniej reakcji np. zamiast powiedzieć "kucnij" powie "kucyk" .
 • 5.3$5 Przedłużyć rundy jeżeli pozostało mniej niż 3 więźniów. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zbliża się koniec rundy (40 sekund do końca), a więzień ma ostatnie życzenie.
 • 5.3$6 Wydawać poleceń, które skończą się gwarantowaną śmiercią.
 • 5.3$7 Zmienić zdania jeżeli wyraził zgodę na dołączenie zbuntowanego więźnia do grupy.
 • 5.3$8 Robić zabaw, które wymuszają użycie innych komend typu rtv itp. . (Przykład: "Pierwsza reakcja napisz na chacie "rtv").
 • 5.3$9 Zakazywać korzystania z przywilejów vipa na więcej niż 1 konkurencję podczas rundy.
 • 5.3$10 Nadać "Pozycji Buntu", podczas gdy nie ma zbuntowanych więźniów.
 • 5.4 Klawisz ma obowiązek:
 • 5.4$1 Wydawać polecenia więźniom.
 • 5.4$2 Prowadzić rundy kreatywnie. Jeżeli tego nie robi administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia graczowi klawisza lub przeniesienia go do drużyny Więźniów.
 • 5.4$3 Wydania jasnej odpowiedzi typu "Tak możesz powrócić", "Nie nie możesz powrócić" w momencie kiedy zbuntowany więzień będzie prosił o pozwolenie na dołączenie.
 • 5.4$4 Wydawać polecenia, które są zrozumiałe dla graczy tzn. musi mówić wyraźnie i nie za szybko.
 • 5.4$5 Dać niezbuntowanym więźniom czas na wykonanie polecenia, tak aby było to wykonalne.
 • 5.4$6 Wydać przedmiot leczący najszybciej jak to jest możliwe bez narażania się na niebezpieczeństwo, jeżeli więzień tego zażąda zgodnie z prawami więźnia.
 • 5.4$7 Zaakceptować prośbę "Freekill" chyba, że został wpisany drugi raz, gdy za pierwszym razem został uzasadniony jako bezpodstawne/słuszne zabójstwo.
 • 5.4$8 Jeżeli zostały 2 osoby, z czego jedną z nich jest Freeday, warden ma obowiązek zapytania się: "Czy chce dołączyć?".
 • 5.5 Klawisz może wydać maksymalnie 5 poleceń na raz.
 • 5.6 Klawisz musi otworzyć cele oraz odliczyć pierwsze polecenia najpóźniej do czasu 5:00. Jeśli się spóźni lub otworzy cele bez wydania poleceń, wówczas więźniowie otrzymują FreeDay.
 • 5.7 Klawisz powinien rozpocząć każdą zabawę słowami: "Rozpoczynam zabawę w", "Zagrajmy w", "Pobawimy się w" itp. .
 • 5.8$1 W przypadku drobnych pomyłek przy powtarzaniu poleceń, wykonujemy te polecenia, które zostały wydane ostatnim razem.
 • 5.8 Wydanie sprzecznego polecenia przez klawisza odwołuje zakaz bądź nakaz związany z nim.
 • 5.9 Klawisz musi powtórzyć swoje polecenia przed otworzeniem cel jedynie raz, jeżeli został o to poproszony.
 • 5.10$1 Punkt ten nie obowiązuję podczas pierwszych poleceń wydawanych przed otwarciem cel.
 • 5.10 Zabawę w pierwszą (ostatnią) reakcję na zabijanie, katyń oraz inne zabawy pochodne można przeprowadzać nie częściej, niż co 3 rundy.
 • 5.11 Strażnik nie posiada obowiązku wyjaśniania zasad zabaw, które są zapisane w regulaminie serwera.
 • 5.11$1 Jeżeli strażnik postanowi zmienić zasady zabaw opisanych w regulaminie, ma obowiązek je wytłumaczyć.
 • 5.12 Jeżeli więzień otworzy cele, klawisz dalej może prowadzić rundę.
 • 5.13 Jeżeli klawisz zginie, wszystkie wydane przez niego polecenia odwołują się.
 • 5.14 Klawisz może odliczać przy każdym poleceniu ( minimalnie od 3 do 1 ). Wtedy za jak najszybszą i jak najkrótszą drogę uznaje się moment zakończenia odliczania. Jeżeli tak się nie stanie, więzień ma prawo wykonania polecenia max. do 4 sekund.
 • 5.15 Klawisz powinien postarać się, aby zabrać jak największą libczę Więźniów na mapę.
 • 5.16 Klawisz musi zakończać zabawę inaczej zostaje bezruch/totalny bezruch, na zabawach zakazuje się poruszania.

 

Zasady zastępcy:

 

 

 • 6.1 Jeżeli gracz zostaje zastępcą klawisza zobowiązuje się on do przejęcia wszystkich jego obowiązków zaraz po jego śmierci.
 • 6.2 Zastępca nie może: 
 • 6.2$1 Przedłużyć rundy jeżeli pozostało mniej niż 3 więźniów. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zbliża się koniec rundy, a więzień ma ostatnie życzenie.
 • 6.3 Zastępcę obowiązują wszystkie zakazy z sekcji "Zasady Strażnika".
 • 6.5 Jeżeli Więzień posiada borń, ma prawo poprosić go o wyrzucenie jej, jeżeli tego nie zrobi, ma prawo zabicia go.

 

Prawa Strażnika, Zastępcy oraz Klawisza:

 

 

 • 7.1 Drużyna Strażników ma prawo:
 • 7.1$1 Zamknąć cele jeżeli obawiają się buntu ze strony więźniów, jednak nie mogą trzymać ich tam dłużej niż 20 sekund.
 • 7.1$2 Mylenia więźniów poprzez strzał z innej broni, niż broń klawisza.
 • 7.1$3 Mylenia więźniów poprzez wydawanie poleceń, chyba że klawisz na to nie pozwoli.
 • 7.1$4 Wyciszenia więźnia na 1 rundę, jeżeli nadużywa on mikrofonu. W przypadku braku poprawy, wyciszenie może trwać dłużej.
 • 7.1$5 Wydać pozycję bunty po śmierci Strażnika/Zastępcy/Klawisza.

 

Zasady Kajdanki/Taser:

 

 • 8.1 Więźnia nie obowiązują polecenia związane z ruszaniem się po mapie.
 • 8.2 Jeżeli wcześniej było wydane polecenie TT mówi TT ginie nadal ono obowiązuje.
 • 8.3 Gdy jesteś zakajdankowany nie obowiązuje ciebie pozycja buntu.
 • 8.4 Jeśli zostałeś zakajdankowany podczas trwania zabawy dalej w niej uczestniczysz. (prócz zabawy wymagających ruch)
 • 8.5 Nie możesz kajdankować osoby zbuntowanej jeżeli Cię atakuje.
 • 8.6 Po pozycji buntu/zabawie/kajdankach obowiązuje bezruch.

 

Spis oraz zasady zabaw:

 

 

 • 1. Pierwsza reakcja - [Podskocz, kucnij, kucnij przytrzymaj, wstań itp.] Po wydaniu tego polecenia pierwsza osoba ginie/występuje/wyznacza innych do zabicia wedle ustaleń klawisza.
 • 2. Ostatnia reakcja - [Podskocz, kucnij, kucnij przytrzymaj, wstań itp.] Po wydaniu tego polecenia ostatnia osoba ginie/występuje wedle ustaleń klawisza.
 • 3. Odwrotna reakcja - [Podskocz, kucnij] Po wydaniu tego polecenia terroryści muszą wykonać to polecenie odwrotnie (np. gdy klawisz wyda komendę "kucnij" więźniowie muszą podskoczyć.
 • 4. Szybkie palce - Klawisz wyznacza słowo lub krótkie zdanie do napisania. Więzień, który jako pierwszy je napisze wygrywa.
 • Podczas zabawy nie liczy się wielkość liter, przecinki, kropki oraz nie można pisać nicku innej osoby.
 • 5. Quiz - Klawisz zadaje pytanie jednemu z więźniów, jeżeli więzień dobrze odpowie wygrywa lub przechodzi dalej.
 • 6. Prawda/Fałsz - Klawisz wypowiada zdanie twierdzące, więźniowie mają za zadanie zdecydować czy pytanie było prawdziwe czy fałszywe. Wygrywa ta grupa osób, która odpowie poprawnie na pytanie.
 • 7. Kulki - Klawisz informuje więźniów ile kulek ma aktualnie w magazynku, następnie musi wystrzelać losową ilość naboi. Wygrywa więzień, który poda odpowiedź najbliższą ilości pozostałych kulek w magazynku.
 • 8. Mam Talent - Klawisz wyznacza osobę z więźniów do pokazania talentu, jeżeli talent spodoba mu się więzień przeżyje, jeżeli nie, strażnicy mają obowiązek go zabić.
 • Strażnik musi udostępnić więźniowi marker lub przestrzeń do pokazywania talentu, jeśli zostanie o to poproszony.
 • Przestrzeń ustalana jest przez Klawisza. Musi być ona na tyle duża, aby więzień mógł swobodnie zrobić kilka kroków.
 • Talentem nie może być przelewanie fajek strażnikowi. 
 • 9. Dyktando - Klawisz wybiera słowo lub zdanie do napisania przez więźniów, więzień który napisze poprawnie zdanie jako pierwszy wygrywa. 
 • Obowiązują tutaj wielkie litery, zasady interpunkcji jak i polskie znaki
 • 10. Krwawe słowa - Klawisz wyznacza słowo lub zdanie do napisania, wszyscy więźniowie, którzy napiszą to słowo bądź zdanie zostaną zabici.
 • 11. Sąd - Klawisz oskarża jednego z więźniów, a on ma zadanie uniewinnić się, w tej zabawie głównie chodzi o kreatywność.
 • 12. Sajmon mówi - Klawisz wciela się w rolę Kuby.
 • Jeżeli polecenie zostanie wydane bez poprzedzenia go "Sajmon mówi" nie jest ono nie ważne, a więźniowie którzy je wykonają zostaną zabici.
 • Jeżeli Klawisz rozpocznie zabawę w "Sajmon mówi" odwołuje on wszystkie poprzednie polecenia.
 • Aby rozpocząć zabawę, Klawisz musi ją rozpocząć słowami "Sajmon mówi, zaczynam zabawę w Sajmon mówi".
 • Po rozpoczęciu zabawy trzeba wskazać kto jest Sajmon.
 • Tylko Sajmon, może wydawać polecenia z frazą "Sajmon mówi".
 • Można wydać tylko jedną komendę używając frazy "Sajmon mówi".
 • Zabawę należy zakończyć słowami "Sajmon mówi, zakańczam zabawę w Sajmon mówi".
 • 13. Nurek - Klawisz wrzuca broń do basenu. Więzień, który jako pierwszy znajdzie broń wygrywa.
 • 14. Kalambury - Zabawa polega na tym że Klawisz lub dowolny klawisz rysuje obrazek na ścianie widocznej przez wszystkich więźniów. Więzień, który pierwszy odgadnie co to jest wygrywa.
 • 15. Złoty Strzał - Zabawa polega na tym, że więzień wybiera z jakiej broni, odległości i ile strzałów ma oddać klawisz lub Klawisz w tego samego więźnia. Robi tak każdy żyjący więzień. Ten więzień, który będzie miał najmniej HP, wygrywa.
 • 16. Łamigłówka - Zabawa polega na tym, że Klawisz wymyśla łamigłówkę dla więźniów. Więzień, który pierwszy odgadnie odpowiedź wygrywa.
 • 17. Debata - Zabawa polega na tym, że Klawisz wybiera temat debaty, oraz graczy, którzy będą się opowiadali po danych stronach (za i przeciw), gracz który według Klawisza lepiej uargumentował to dlaczego dana opcja jest lepsza wygrywa, a drugi ginie.
 • Zabawę można rozpocząć tylko w momencie, gdy wszyscy żyjący więźniowie posiadają mikrofon.
 • 18. Państwa Miasta - Klawisz wyznacza osobę do zabawy i wybiera dla niego literę z alfabetu. osoba pisze lub mówi państwo, miasto, roślinę, zwierzę i rzecz zaczynającą się na literę wskazaną przez strażnika. Więzień na każdą kategorię ma 10 sekund czasu.
 • 19. Stolice - Klawisz mówi jakieś państwo, a wskazana osoba mówi jego stolicę (albo na odwrót).
 • 20. Rymy - Klawisz mówi jakieś słowo lub zdanie a więźniowie piszą do tego rym. Kto pierwszy napisze najlepszy rym wygrywa.
 • 21. Baba Jaga Patrzy - Gdy Klawisz się nie patrzy, więźniowie musza biec, jednak gdy się do nich odwróci nie mogą się już przemieszczać i ruszać. Kto to zrobi ginie. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do wyznaczonego miejsca przed Klawisza.
 • W zabawie musi uczestniczyć minimum 2 strażników.
 • 22. Wojsko - Klawisz wydaje polecenia, które muszą być jak najszybciej wykonane.
 • W lewo zwrot (obrót w lewo o 90 stopni)
 • W prawo zwrot (obrót w prawo o 90 stopni)
 • W tył zwrot (obrót o 180 stopni)
 • Naprzód marsz (trzy kroki do przodu)
 • Więzień, który nie wykona poprawnie polecenia, lub zrobi dodatkową czynność zostanie zabity.
 • 23.  Katyń - Klawisz celuje w jednego więźnia i pyta się go, lub innego więźnia, czy strzelać. Jeżeli wybrana osoba odpowie twierdząco ("tak"), wówczas prowadzący strzela w celowaną osobę. jeżeli odpowiedź jest negatywna i brzmi ("nie"), wówczas prowadzący zmienia osobę, lub zostaje przy tej samej i powtarza schemat od początku.
 • 24.  Odmieniec - (podczas zabawy tylko 3 więźniów bierze udział). Klawisz daje dwie opcje do wyboru (np. podskocz albo kucnij, napisz na sayu 1 albo 2). jeśli więźniowie wykonają tą samą czynność - ginie osoba, która wykonała tą czynność jako ostatnia. Jeżeli dwie osoby wykonają tą samą czynność, a trzecia odmienną to ginie ta odmienna osoba.
 • 25. Klasy RPG - W tej zabawie, więźniowie dzielą się na co najmniej dwie grupy. Każda z osób ma do wyboru 4 klasy, po wybraniu Klawisz daje znać kiedy zostanie włączony ogień sojuszniczy. Drużyny rewalizują między sobą ( zakazane jest strzelanie do Strażników ) wykorzystując możliwości swojej klasy. Wygrywa Drużyna, która przeżyje.
 • Klasa "Gruby" - Posiada Negeva, jest wolniejszy ( speed 0.8), posiada 180 HP
 • Klasa "Ninja" - Posiada mac10, jest szybszy ( speed 2.2 ), posiada 120 HP
 • Klasa "Assasyn" - Posiada ak47/m4a1, chodzi normalnie, posiada 130 HP
 • Klasa "Sokole oko" - Posiada awp, jest szybszy ( speed 1.3 ), posiada 100/110 HP
 • 26. Pary - Więźniowe na komendę/wystrał prowadzącego mają wskoczyć na siebie, osoba bez pary lub osoba, która wykona to ostatnia ginie. Zabaw jest przeznaczona tylko dla nieparzystej liczby więźniów.
 • 27. Rymy - Klawisz podaje słowo, a zadaniem więźniów jest zrymowanie go.
 • 28. Zwierzęta - Osoba w CT zaczyna udawać jakieś zwierzę np. krowę, i Więzień, który pierwszy odgagnie co to za zwierzę wygrywa/może wybrać osobę do zabicia.
 • 29. Niechciany żyd - Klawisz wyznacza 2 Więźniów tzn. żydów, ustawia ich w 2 różnych miejscach i każe Więźniom wybrać kogo bardziej lubią - żyd przy którym będzie mniej osób ginie.

 

 

 • Do punktów 1, 2, 3:
 • Każda reakcja typu "przytrzymaj" musi być wykonywana przez minimum 5 sekund, jeżeli prowadzący nie wywoła w tym czasie innej lub nie zakończy zabawy.
 • Zakaz falstartowania obowiązuje dopiero przy rozpoczęciu wypowiadania reakcji. np. Jeżeli prowadzący nakaże w reakcji "kucnij przytrzymaj", to więzień ma prawo wstać po upłynięciu 5 sekund, nawet jeżeli strażnik nie wywołał kolejnej reakcji. 
 • (!) Rozpoczęcie zabawy nie jest traktowane jako polecenie.

 

 

Regulamin zabaw:

 

 

 • 9.1 Zakaz leczenia się na zabawach.
 • 9.2  Zakaz kampienia w secretach.
 • 9.Punkt nie obowiązuje podczas zabawy "Chowany".
 • 9.3 Więźniowie i strażnicy muszą udać się przed cele, jeżeli zostały dwie osoby, lub jeśli została ostatnia minuta zabawy
 • 9.4 Sojusze na zabawach mogą być maksymalnie 2-osobowe. Wyjątkiem są zabawy: "Arms Race", "Walka na HE", "Walka na noże", na których nie można tworzyć sojuszu. Wyjątkiem jest również "Wojna gangów", na której może być tworzony wieloosobowy sojusz. Osoby w sojuszu są traktowane jako jedna osoba.
 • 9.5 Zasady podczas zabawy "Wojna":
 • Więźniowie mają zakaz kampienia.
 • Strażnicy nie mogą się przemieszczać po częściach mapy niedostępnych dla więźniów.
 • Strażnicy mogą kampić maksymalnie minutę na jednym obszarze.
 • Więźniowie mają obowiązek zabić strażników.
 • 9.6 Zasady podczas zabawy "Chowany":
 • Strażnicy mają obowiązek zabić więźnia, w momencie kiedy go znajdą.
 • Strażnicy nie mogą używać granatu taktycznego.
 • 9.7 Zakaz przebywania w pomieszczeniu lub okolicach danego miejsca dłużej niż 40 sekund.
 • 9.8 Zasady podczas zabawy "Killday"
 • Zakaz ustalania sojuszy.
 • Zakaz przeszkadzania więźniom w zabawie przez klawiszy.
 • Ostatni dwaj żywi więźniowie mają nakaz pójścia przed cele.
 • Ostatni żywy więzień ma życzenie.
 • 9.9 Zakaz włączania zabaw po otworzeniu cel.
 • Nie obowiązuję to, na mapach w których cele nie otwierają się automatycznie.
 • 9.10 Zakaz używania pojazdów na zabawach.
 • 9.11 Zakaz włączania zabaw po śmierci minimum 2 więźniów.
 • 9.12 FreeDay dla wszystkich nie jest traktowany jako zabawa.
 • 9.13 Zakaz włączania przycisków powodujących śmierć wszystkich więźniów lub strażników.
 • 9.14 Poczasz zabawy "Hide in the Dark" zakazuje się używania granatów "WH" do 1:00 rozgrywki.
 • 9.14$1 Jeżeli jest 3 lub mniej chowających zakazuje się używania granatów "WH".
 • 9.15 Na zabawach jest zawsze bezruch ( odwołują się wszelkie komendy do odwołania z wyjątkiem "TT mówi TT ginie" ).
 • 9.16 Killdaya może tylko i wyłącznie ogłosić Administracja.

 

Zasady życzeń:

 

 

 • 10.1 Życzenia, które będą wymagały użycia komend dla admina lub do zmiany mapy nie będą spełniane.
 • 10.2 Życzenie musi być realne do realizacji, oraz zgodne z regulaminem serwera.
 • 10.3 Życzeniem nie może być zwiększenie ilości życzeń.
 • 10.4 Życzenie nie może dotyczyć zabicia innego gracza.
 • 10.4 Więzień nie może prosić o wykonanie życzenia typu: Zaśpiewaj X godzinną piosenkę, odrób osobie X pracę domową itp.
 • 10.5 Więzień nie może prosić o przelanie mu X ilości fajek jako ostatnie życzenie.
 • 10.7 Zakaz oszukiwania podczas życzenia np. podniesienia broni, leczenia się.
 • 10.8 Jeżeli więzień zabije się na życzeniu, traci on swoje życzenie.
 • 10.9 Więzień może wybrać FreeDay'a dla siebie lub dla innego więźnia, bez konieczności spełniania żadnych warunków prowadzącego.
 • 10.10 Więzień może wybrać dowolną zabawę w najbliższej możliwej rundzie, która jest opisana w regulaminie lub jest dostępna w menu prowadzącego.
 • 10.11 Więzień może wybrać pojedynek oraz dać do niego warunek, że jeżeli wygra, chce zabawę lub FreeDay'a dla siebie/ dla siebie i kolegi/ dla wszystkich więźniów, jeżeli prowadzący się na to zgodzi.
 • 10.12 Życzenie obowiązuje tylko w następnej rundzie. W przypadku gdy jest to ostatnia runda mapy życzenie traci ważność.
 • 10.13 Strażnicy nie mogą specjalnie zabijać więźniów na życzeniu oraz podczas FreeDay'a.
 • 10.14 Jeżeli więzień w ciągu minuty nie wybierze życzenia, strażnicy zabijają więźnia i dają mu FreeDay'a.
 • 10.15 Jeżeli więzień powie, że wygra w pojedynku nie określając liczy osób z iloma ma wygrać, zobowiązany jest on do pokonania wszystkich z drużyny Strażników.
 • 10.16 Więzień może życzyć sobie przejęcia kontroli nad drużyną Strażników. Przysługuje mu wtedy 90 sekund tylko w obecnej rundzie.
 • Podczas przejęcia kontroli strażnicy nie muszą używać mikrofonu.
 • 10.17 Podczas pierwszych 3 rund warden nie musi zgadzać się na zabawę.
 • 10.18 Życzenie może być tylko 1.
 • 10.19 Jeżeli po wypowiedzieniu życzenia, Więzień zabije strażnika, życzenie jest anulowane, a Więzień zostaje zabijany.
 • 10.20 Więzień powinien precyzować kiedy jego życzenie ma zostać spełnione, Strażnicy nie mają obowiązku dopytywać.

 

Zasady FreeDay:

 

 • 11.1 Więzień podczas FreeDay’a nie musi wykonywać poleceń wardena.
 • 11.2 Prowadzący podczas FreeDay'a dla wszystkich więźniów nie może wydawać żadnych poleceń.
 • 11.3 Ostatni żywy więzień podczas FreeDay'a nie otrzymuje ostatniego życzenia.
 • 11.4 Więzień, który podejdzie zbyt blisko GunRoom'u lub bezpośrednio do niego wejdzie zostanie zabity.
 • 11.5 Jeżeli więzień, który otrzymał FreeDay'a poprzez ostatnie życzenie, będzie przeszkadzał w prowadzeniu może zostać zabity.
 • 11.6 Jeżeli podczas rundy zostanie dwóch ostatnich żywych więźniów, gracz który otrzymał FreeDay'a ma obowiązek dołączenia do pozostałej dwójki.
 • 11.7 Jeżeli więzień z FreeDay'em będzie chciał dołączyć do reszty więźniów, prowadzący może na to pozwolić. Po wyrażeniu zgody przez prowadzącego traci on FreeDay'a.
 • 11.8 FreeDay nie może wchodzić do secretów, które umożliwiają mu wejście do GRa lub zdobycie broni.
 • 11.9 FreeDayowi nie musi wykonywać pozycji buntu.
 • 11.10 Strażnikom zakazuje się kampienia w GR, lub staniu w przejściu do niego.
 • 11.11 Po wyznaczeniu godziny zakończenia Freedaya, CT ma obowiązek wpisania "kill" w konsoli albo zostać zabitym przez administratora.

 

Kary:

 

 

 • 12.1 FreeKill'e :
 • 1 FK - ostrzeżenie nadane przez Admina na serwerze.
 • 2-3 FK - CTBan do 60 minut chyba, że Klawisz, Zastępca, Prowadzący przeprosi graczy.
 • 4-5 FK - CTBan do 720 minut.
 • 6-7 FK - CTBan do 2 dni.
 • 8 i więcej freekilli - CTBan do 1 tygodnia.
 • ▴ Specjalne zabijanie większej ilości więźniów przez Strażnika - PermCTBan.
 • ▴ Jeżeli Strażnik celowo zabije przynajmniej 1 więźnia dostaje on CTBana na 180 minut. Z każdym kolejnym FK kara wzrasta o 180 minut.
 • ▴ Jeżeli Strażnik nie będąc wyznaczony przez więźnia podczas życzenia (LR) zabije go, zostanie to uznane jako specjalny FK.
 • 1 a. Admin może wymierzyć mniejszą karę CT bana, jeżeli osoba freekillująca:
 • gra na serwerze od dłuższego czasu,
 • nie miała w ostatnim czasie CT banów,
 • pomyłka dotyczyła jednej rundy.
 • 12.2 Oszukiwanie podczas ostatniego życzenia :
 • W przypadku kogoś z drużyny Strażników - CTBan do 60 minut.
 • W przypadku więźnia - Kick lub Ban do 30 minut.
 • 12.3 Oszukiwanie podczas zabaw - Ban od 30 do 120min.
 • 12.4 Celowe zabijanie więźniów guzikiem:
 • W przypadku kogoś z drużyny Strażników - CTBan od 60 do 360 minut.
 • W przypadku więźnia - Ban od 60 do 360 minut.
 • 12.5 Zabicie więźniów przez przypadek guzikiem:
 • Gdy Klawisz, Zastępca lub Prowadzący przeprasza i mówi, że nie chciał, ożywienie graczy/ włączenie zabawy w następnej rundzie.
 • 12.6 Nieogarnianie w drużynie Strażników - CTBan od 30 do 90 minut.
 • 12.7 Wchodzenie do drużyny Strażników bez sprawnie działającego mikrofonu - Przeniesienie do TT/ CTBan do 120min/ PermCTBan (w zależności od stopnia sprawności mikrofonu)
 • 12.8 Za używanie "Request/!r itp." Ostrzeżenie / Kick / Ban do 60min

 

Skróty i ich znaczenia:

 

 

 • 13.1 FreeKill (FK) - Bezpodstawne zabicie więźnia.
 • 13.2 Ostatnie życzenie (LR) - Życzenie ustanowione przez prowadzącego dla ostatniego żyjącego oraz niezbuntowanego więźnia w rundzie.
 • 13.3 FreeDay (FD) - Dzień wolny od jakichkolwiek poleceń prowadzącego.
 • 13.4 Gunroom (GR) - Pomieszczenie, w którym są bronie. W tym pomieszczeniu respią się strażnicy
 • 13.5 CTBan - Blokada na dołączenie do drużyny Strażników.
 • 13.6 Prowadzący (Warden) - Osoba, która prowadzi rundę.
 • 13.7 Zastępca (Deputy) - Osoba, która przejmuje obowiązki prowadzącego po jego śmierci.
 • 13.8 Klawisz (Guard) - Zwykły Anty-Terrorysta wykonujący obowiązki strażnika. 
 • 13.9 Totalny bezruch - Zakaz wykonywania jakiegokolwiek ruchu.
 • 13.10 Bezruch - Nakaz pozostania w miejscu z możliwością obracania się, skakania, kucania, bicia kosą.
 • 13.11 Pozycja buntu - Nakaz "kucnij przytrzymaj", nakaz patrzenia się maksymalnie w dół oraz totalny bezruch.
 • 13.12 Przywilej VIPa - Możliwość użycia skoku w powietrzu.
 • 13.13 STOP - Nakaz pozostania w miejscu.
 • 13.14 Żuchwa krata totalny - Więźniowie przylegają ŻUCHWĄ do krat/drzwi wejścia-wyjścia.
 • 13.15 Czoło krata totalny - Więźniowie przylegają CZOŁEM do krat/drzwi wejścia-wyjścia.
 • 13.16 TT mówi TT ginie - Więzień nie może używać KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ.
 • 13.17 Skaczesz naprzemiennie kucasz - Musisz skoczyć, gdy wylądujesz na ziemi - kuczasz i tak cały czas aż warden nie powie następnego polecenia 
 • 13.18 Patrzycie się maksymalnie w prawo/lewo - Chodzi o wpisanie komendy +right/+left (wyłącza się ją -right/-left)

 

 

Regulamin admina:

 

 

 • 14.1 Admin ma obowiązek posiadać identyczny lub podobny nick do tego, który podał w podaniu.
 • 14.2 Admin nie może nadużywać możliwości respienia graczy.
 • 14.3 Admin ma zakaz nadużywania swoich przywilejów.
 • 14.4 Gdy Admin uważa, że któryś z graczy działa na szkodę serwera, lecz nie ma na to dokładnego punktu w regulaminie ma prawo nadać mu karę według jego zdania, lecz nie może ona przekraczać 360 min.  
 • 14.5 Admin nie ma prawa zdejmować bana na CT nadanego przez innego admina bez wcześniejszego kontaktu z rangą wyższą. (Opiekun Serwera/ Właściciel Serwera)
 • 14.6 Admin posiada prawo do zadania 2 pytań dotyczących prowadzenia nowemu graczowi w CT.
 • 14.7 Admin ma obowiązek nadać strażnikowi permanentnego CT bana, jeżeli ten nie posiada mikrofonu, lub ma nałożoną blokadę komunikacyjną od valve.
 • 14.8 Admin nie może nakładać graczom permanentnych blokad tekstowych i głosowych bez wcześniejszego kontaktu z rangą wyższą.
 • 14.9 Admin nie może nadawać zabaw podczas pierwszych 3 rund oraz odstępie niższym niż 2 rundy od poprzedniej zabawy.
 • 14.10 Admin może ukarać gracza banem do 30 minut, gdy ten komentuje pracę admina.
 • Od wyjaśniania spraw na serwerze jest czat admina, komenda !zglos lub !call, dział skarg na forum.
 • 14.11 Admin nie ma prawa zbanować admina - jeżeli popełnił błąd zgłoś to na forum!
 • 14.12 Osoba, która posiada stanowisko Administratora serwera musi zgłosić nieobecność powyżej 3 dni.
 • 14.13 Admin nie ma prawa do dawania odbanowywania.
 • 14.14 Jeżeli trwa spór o zasadę/punk regulaminu, który nie został dopracowany, Administrator ma prawo zdecydować jak będzie najsłuszniej i dopuki nie zostanie to dopisane do regulaminu, wyjaśnione, zgodnie z jego zasadą będzie ta zasada obowiązywała.
 • 14.15 Admin ma obowiązek, przejścia do drużyny Strażników, gdy nie ma chętnych lub dane osoby sobie nie radzą.
 • 14.16 Każdy Admin ma obowiązek wypowiedzieć się w podaniu na admina serwera w ciągu 24h od dodania tematu. W innym przypadku zostanie on ukarany przez opiekuna serwera.

 

 

 

Edytowane przez Nanii

ONLY AWP 128TR:  51.83.214.249:27015

b_350_20_156ac8_0e35ef_ffffff_000000.png

 

JAILBREAK:  91.224.117.148:27015

b_350_20_156ac8_0e35ef_ffffff_000000.png

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Aktualizacja 14/11/2020

W tym poście znajdują się zmiany, które zostały wprowadzone w przeciągu ostatniego miesiąca, w kolejne będą pewniej mniejsze ;)


Dodane:

 

 

Spoiler

 

Zasady Kajdanki/Taser:

 • 8.1 Więźnia nie obowiązują polecenia związane z ruszaniem się po mapie.
 • 8.2 Jeżeli wcześniej było wydane polecenie TT mówi TT ginie nadal ono obowiązuje.
 • 8.3 Gdy jesteś zakajdankowany nie obowiązuje ciebie pozycja buntu.
 • 8.4 Jeśli zostałeś zakajdankowany podczas trwania zabawy dalej w niej uczestniczysz. (prócz zabawy wymagających ruch)
 • 8.5 Nie możesz kajdankować osoby zbuntowanej jeżeli Cię atakuje.
 • 8.6 Po pozycji buntu/zabawie/kajdankach obowiązuje bezruch.

Skróty i ich znaczenia:

 • 14. Żuchwa krata totalny - Więźniowie przylegają ŻUCHWĄ do krat/drzwi wejścia-wyjścia.
 • 15. Czoło krata totalny - Więźniowie przylegają CZOŁEM do krat/drzwi wejścia-wyjścia.
 • 16. TT mówi TT ginie - Więzień nie może używać KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ.

Regulamin zabaw:

 

 • 15. Na zabawach jest zawsze bezruch ( odwołują się wszelkie komendy do odwołania z wyjątkiem "TT mówi TT ginie" ).
 • 16. Killdaya może tylko i wyłącznie ogłosić Administracja.

Spis oraz zasady zabaw:

 

 • 26. Klasy RPG - W tej zabawie, więźniowie dzielą się na co najmniej dwie grupy. Każda z osób ma do wyboru 4 klasy, po wybraniu Klawisz daje znać kiedy zostanie włączony ogień sojuszniczy. Drużyny rewalizują między sobą ( zakazane jest strzelanie do Strażników ) wykorzystując możliwości swojej klasy. Wygrywa Drużyna, która przeżyje.
 • Klasa "Gruby" - Posiada Negeva, jest wolniejszy ( speed 0.8), posiada 180 HP
 • Klasa "Ninja" - Posiada mac10, jest szybszy ( speed 2.2 ), posiada 120 HP
 • Klasa "Assasyn" - Posiada ak47/m4a1, chodzi normalnie, posiada 130 HP
 • Klasa "Sokole oko" - Posiada awp, jest szybszy ( speed 1.3 ), posiada 100/110 HP
 • 27. Pary - Więźniowe na komendę/wystrał prowadzącego mają wskoczyć na siebie, osoba bez pary lub osoba, która wykona to ostatnia ginie. Zabaw jest przeznaczona tylko dla nieparzystej liczby więźniów.
 • 28. Rymy - Klawisz podaje słowo, a zadaniem więźniów jest zrymowanie go.
 • 29. Zwierzęta - Osoba w CT zaczyna udawać jakieś zwierzę np. krowę, i Więzień, który pierwszy odgagnie co to za zwierzę wygrywa/może wybrać osobę do zabicia.
 • 30. Niechciany żyd - Klawisz wyznacza 2 Więźniów tzn. żydów, ustawia ich w 2 różnych miejscach i każe Więźniom wybrać kogo bardziej lubią - żyd przy którym będzie mniej osób ginie.

Prawa Strażnika, Zastępcy oraz Klawisza:

 

 • 7.1 Drużyna Strażników ma prawo:
 • 7.1$5 Wydać pozycję bunty po śmierci Strażnika/Zastępcy/Klawisza.

Zasady klawisza:

 • 5.4 Klawisz ma obowiązek:
 • 5.4$7 Zaakceptować prośbę "Freekill" chyba, że został wpisany drugi raz, gdy za pierwszym razem został uzasadniony jako bezpodstawne/słuszne zabójstwo.
 • 5.4$8 Jeżeli zostały 2 osoby, z czego jedną z nich jest Freeday, warden ma obowiązek zapytania się: "Czy chce dołączyć?".
 • 5.13 Jeżeli więzień otworzy cele, klawisz dalej może prowadzić rundę.
 • 5.14 Jeżeli klawisz zginie, wszystkie wydane przez niego polecenia odwołują się.
 • 5.15 Klawisz może odliczać przy każdym poleceniu ( minimalnie od 3 do 1 ). Wtedy za jak najszybszą i jak najkrótszą drogę uznaje się moment zakończenia odliczania. Jeżeli tak się nie stanie, więzień ma prawo wykonania polecenia max. do 4 sekund.
 • 5.16 Klawisz powinien postarać się, aby zabrać jak największą libczę Więźniów na mapę.

Zasady więźnia:

 

 • 4.16 Jeżeli zostały 2 osoby z czego 1 osoba jest zbuntowana, ma obowiązek dążenia do zabicia CT lub zakończenia rundy, jeśli zbuntowana osoba "kampi" lub w jakikolwiek sposób przedłuża rundę, ma obowiązek wpisać kill w konsoli lub zostać zabitym przez Administratora pod zarzutem przedłużania rundy.
 • 4.17 Jeżeli polecenie Klawisza nie zostało odliczone, więzień ma max. 4 sekundy na jego wykonanie.
 • 4.18 Od momentu buntu masz minutę na podniesienie broni z nabojami.
 • 4.19 Pamiętaj, że gramy JB, nadmierne buntowanie/buntowanie się co rundę będzie skutkowało banem.
 • 4.20 Możesz zadać obrażenia Strażnikom tylko i wyłącznie gdy stoisz w miejscu/idziesz po markerze ( bez skakania ) i podszedł do ciebie na zasięg kosy ( bez ponoszenia konsekwencji ). W innym przypadku uznane to będzie jako bunt.

Zasady strażnika:

 

 • 3.2 Pierwszeństwo mają osoby posiadające mutację.
 • 3.2$1 Osoby, które są drugi raz z rzędu w drużynie Strażników ( 2 mapy ), powinny ustąpić innym osobą ( jeżeli tak owe są ), które są chętne do dołączenia do Strażników 
 • 3.3 Klawisze nie mogą:
 • 3.3$18 Otwierać cel, chyba że pozwoli na to Klawisz.
 • 3.3$19 Zakazuje się współpracy z Więźniami.
 • 3.4 Klawisze mają obowiązek:
 • 5.4$6 Być 100% pewnym przed zabiciem Więźnia. Nie może zabijać będą niepewnym.

Zasady rozgrywki:

 

 • 2.14 Każda kolejna komenda wydana przez Klawisza odwołuje poprzednie ( Nie zaliczają się komendy do odwołania ).
 • 2.15 Zakazuje się nadmiernego wyzywania/obrażania się.
 • 2.16 Są dwie komendy, które zawsze wymagają odwołania: "TT mówi TT ginie", "Pozycja buntu"
 • 2.17 Pozycje buntu można wydać tylko wtedy, gdy zginie Strażnik/Zastępca/Klawisz z rąk Więźnia.
 • 2.18 Klawisz powinien dążyć do ostatniej osoby/ do życzenia.

Wstęp:

 

 • 1.4 Wszystkie sprawy, nie dotyczączych rozgrywki Jailbreak załatwiamy na pv nie na komunikacji głosowej.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------

Aktualizacja 15/11/2020

-------------------------------------------------


Dodane:

 

Spoiler

 

Regulamin admina:

 

 • 12 Administrator posiadający beacona nie może zostać zabity, ponieważ wykonuje prace związane z serwerem, po wyłączeniu ma prawo dołączenia.

 

 

Zmienione:

 

Spoiler

Zabawa: Kuba mówi -> Sajmon mówi

 

 

 

-------------------------------------------------

Aktualizacja 16/11/2020

-------------------------------------------------

 

Dodane:

 

Spoiler

Wstęp:

1.5 Zakaz podrabiania tagów/nikow Adminowskich.
1.6 Zabronione jest reklamowanie innych serwerów głosowych oraz serwerów CS:GO jak i posiadanie tagów z nimi związanymi.

 

Zasady rozgrywki:

2.20 Zakaz jest obrażanie graczy, również ich rodziny i nadmierne używanie wulgaryzmów na serwerze. Dotyczy to również zamieszczania na czacie obraźliwych cytatów/bindów.
2.21 Zakaz podpowiadania na serwerach głosowych (Skype, Teamspeak, Discord i innyh).

 

Zasady więźnia:

4.21 Jeżeli klawisz wyda polecenie niemożliwe do wykonania, więźniowie nie wykonują je, natępuje wtedy bezruch.

 

Zasady klawisza:

5.16 Klawisz musi zakończać zabawę.

 

Zasady zastępcy:

6.5 Jeżeli Więzień posiada borń, ma prawo poprosić go o wyrzucenie jej, jeżeli tego nie zrobi, ma prawo zabicia go.

 

Zasady FreeDay:

9. FreeDay nie musi wykonywać pozycji buntu.

 

Skróty i ich znaczenia:

13.17. Skaczesz naprzemiennie kucasz - Musisz skoczyć, gdy wylądujesz na ziemi - kuczasz i tak cały czas aż warden nie powie następnego polecenia 

13.18 Patrzycie się maksymalnie w prawo/lewo - Chodzi o wpisanie komendy +right/+left (wyłącza się ją -right/-left)

 

Regulamin admina:

11. Admin nie ma prawa zbanować admina - jeżeli popełnił błąd zgłoś to na forum!
12. Osoba, która posiada stanowisko Administratora serwera musi zgłosić nieobecność powyżej 3 dni.
13. Admin nie ma prawa do dawania odbanowywania.
14. Jeżeli trwa spór o zasadę/punk regulaminu, który nie został dopracowany, Administrator ma prawo zdecydować jak będzie najsłuszniej i dopuki nie zostanie to dopisane do regulaminu, wyjaśnione, zgodnie z jego zasadą będzie ta zasada obowiązywała.

 

 

Zmienione/usunięte wiersze:
 

Spoiler

 

5.10 Jeżeli zakaz lub nakaz klawisza nie jest do odwołania obowiązuje on tylko do następnego polecenia. ->  Usunięte (Od dzisiaj nie ma poleceń do odwołania [nie licząc pozycję buntu/tt mówi tt ginie])

6.2 Zastępca po śmierci klawisza ma prawo użyć komendy "Pozycja Buntu", aby mieć chwilę na zapanowanie nad więźniami. -> Usunięte (Każdy strażnik może wydać komendę buntu, chyba że żyje warden, to tylko on może ją wydać) 
6.2$1 Może on tego użyć jedynie przez pięć pierwszych sekund po śmierci prowadzącego. -> Usunięte (Każdy strażnik może wydać komendę buntu, chyba że żyje warden, to tylko on może ją wydać) 

 

 

 

 

 • Poprawiono lekko przejrzystość regulaminu, dodano punktowanie tam gdzie ich brakowało.

 

 

-------------------------------------------------

Aktualizacja 24/11/2020

-------------------------------------------------

 

Dodane:

 

Spoiler
 • 2.22 Zakaz nabijania kredytów z Freekilli.
 • 3.7 Zakazuje się odpalania zabawy, gdy ktoś się zbuntował/zginął.
 • 3.8 Każdy Strażnik ma wykazywać chęci prowadzenia i posiadać sprawny mikrofon.
 • 4.22 Po zrespieniu poprzez Freekilla, Więzień ma obowiązek wytłumaczenia się w przeciągu 20 sekund, jeżeli freekill nie został zaakceptowany, Więzień powinien zgłośić to na chacie dla Administratorów (chat dróżynowy "@ <wiadomosc>") z wyjaśnieniem
 • 5.16 Klawisz musi zakończać zabawę inaczej zostaje bezruch/totalny bezruch, na zabawach zakazuje się poruszania.
 • 10.18 Życzenie może być tylko 1.
 • 10.19 Jeżeli po wypowiedzieniu życzenia, Więzień zabije strażnika, życzenie jest anulowane, a Więzień zostaje zabijany.
 • 10.20 Więzień powinien precyzować kiedy jego życzenie ma zostać spełnione, Strażnicy nie mają obowiązku dopytywać.
 • 11.10 Strażnikom zakazuje się kampienia w GR, lub staniu w przejściu do niego.
 • 11.11 Po wyznaczeniu godziny zakończenia Freedaya, CT ma obowiązek wpisania "kill" w konsoli albo zostać zabitym przez administratora.
 • 12.8 Za używanie "Request/!r itp." Ostrzeżenie / Kick / Ban do 60min
 • 14.15 Admin ma obowiązek, przejścia do drużyny Strażników, gdy nie ma chętnych lub dane osoby sobie nie radzą.
 • 14.16 Każdy Admin ma obowiązek wypowiedzieć się w podaniu na admina serwera w ciągu 24h od dodania tematu. W innym przypadku zostanie on ukarany przez opiekuna serwera.

 

Zmienione/usunięte wiersze:

 

Spoiler
 • Usunięto zabawę 14. Kolorki 

 

Edytowane przez Nanii

Nie masz pomysłów na nudę ? Wbijaj do nas na Jailbreak !
Z Nami nie czegoś takiego ja nuda ;P

spacer.png

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...