Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...


Recommended Posts

Napisane Przez Rhox z cscenter:

 

Spis Treści:

 

1. Bunny Hop
2. Kucanie przy strzale
3. Rapid Fire
4. AWP Speed Shot
5. Awp / Shoot / Knife / Awp
6. Flashlight 
7. 4 strzałowy glock
8. Ciche strzelanie
9. Ciche strzelanie + Rapid Fire
10. AWP Shot
11. Zoom x2
12. Reload Abort: 
13. Szybkie nakładanie tłumika
14. Szybki cios nożem
15. obrót o 180 stopni
16. Chodzenie bez trzymania SHIFT: 
17. Szybki rzut granatem
17. a) Smokegrenade
17. b) Flashbang
17. c) Hegrenade
18. Kolorowy celownik
19. LRH Shooting: 
20. Silent Run
21. Ciche rozbrajanie
22. a) Z latarką
23. b) Z kosą 
24. Rozmowa przez mikrofon bez trzymania klawisza
25. Włącza i wyłącza widok broni.
26. Automatyczne rozbrajanie bomby
27. Włączanie/wyłączanie chatu
1. Bunny Hop:

Kod:

 

;alias +Rhox.1 "alias _special Rhox.1; Rhox.1" 
;alias -Rhox.1 "alias _special; Rhox.2" 
;alias Rhox.1 "Rhox.3; wait; Rhox.2; wait; special" 
;alias Rhox.2 "-jump" 
;alias Rhox.3 "+jump"
bind "space" "+Rhox.1"
Opis: Skaczesz jak królik

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: space

 

 

2. Kucanie przy strzale:

Kod:

 

;alias +Rhox.7 "+attack; +duck"
;alias -Rhox.7 "-attack; -duck"
;alias Rhox.20 "Rhox.21"
;alias Rhox.21 "bind mouse1 +Rhox.7;alias Rhox.20 Rhox.22"
;alias Rhox.22 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.20 Rhox.21" 
bind "F2" "Rhox.20"
Opis: Gdy strzelasz automatycznie kucasz.

Włączanie skryptu: F2

Użycie skryptu: mouse1

 

 

3. Rapid Fire:

Kod:

 

;alias +Rhox.11 "alias _special Rhox.11; Rhox.11" 
;alias -Rhox.11 "alias _special; Rhox.12" 
;alias Rhox.11 "Rhox.13; wait; Rhox.12; wait; special" 
;alias Rhox.12 "-attack" 
;alias Rhox.13 "+attack"
;alias Rhox.15 "Rhox.16"
;alias Rhox.16 "bind mouse1 +Rhox.11;alias Rhox.15 Rhox.17"
;alias Rhox.17 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.15 Rhox.16"
bind F1 "Rhox.15"
Opis: Pistolety strzelają z najszybszą prędkością.

Włączanie skryptu: F1

Użycie skryptu: mouse1

 

 

4. AWP Speed Shot:

Kod:

;alias w "wait"
;alias w2 "w; w"
;alias w4 "w2; w2"
;alias Rhox.30 "+attack2; w4; -attack2"
;alias Rhox.31 "+attack; w4; -attack"
;alias Rhox.32 "slot3; slot1"
;alias Rhox.33 "Rhox.30; w2; Rhox.31; w2; Rhox.32"
alias Rhox.34 "Rhox.35"
alias Rhox.35 "bind mouse1 Rhox.33;alias Rhox.34 Rhox.36"
alias Rhox.36 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.34 Rhox.35" 
bind "F3" "Rhox.34"
Opis: Umożliwia oddanie celnego strzału bez celownika.

Włączanie skryptu: F3

Użycie skryptu: mouse1

 

 

5. Awp / Shoot / Knife / Awp:

Kod:

 

;alias w "wait"
;alias w2 "w; w"
;alias w3 "w2; w"
;alias Rhox.37 "+attack"
;alias Rhox.38 "slot3"
;alias Rhox.39 "slot1"
;alias Rhox.40 "-attack"
;alias Rhox.41 "Rhox.37; w3; Rhox.38; Rhox.39; Rhox.40"
alias Rhox.45 "Rhox.46"
alias Rhox.46 "bind mouse1 Rhox.41;alias Rhox.45 Rhox.47"
alias Rhox.47 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.45 Rhox.46"
bind "F4" "Rhox.45"

Opis: Awp / Shoot / Knife / Awp

Włączanie skryptu: F4

Użycie skryptu: mouse1

 

 

6. Flashlight

Kod:

 

;alias +Rhox.60 "alias _special Rhox.60; Rhox.60" 
;alias -Rhox.60 "alias _special; Rhox.61" 
;alias Rhox.60 "Rhox.61; Rhox.61; wait; special" 
;alias Rhox.61 "impulse 100"
bind "e" "+Rhox.60"
Opis: Latarka włączana jest 80 razy na sekundę.

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: mouse1

 

 

7. 4 strzałowy glock:

Kod:

 

;alias +Rhox.70 "alias _special Rhox.70; Rhox.70"
;alias -Rhox.70 "alias _special; Rhox.71; Rhox.72"
;alias Rhox.70 "Rhox.74; Rhox.73; wait; Rhox.71; Rhox.72; wait; special" 
;alias Rhox.71 "-attack2" 
;alias Rhox.72 "-attack"
;alias Rhox.73 "+attack2"
;alias Rhox.74 "+attack"
;alias Rhox.75 "Rhox.76"
;alias Rhox.76 "bind mouse1 +Rhox.70;alias Rhox.75 Rhox.77"
;alias Rhox.77 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.75 Rhox.76"
bind "F6" "Rhox.75"
Opis: Glock strzela po 4 strzały.

Włączanie skryptu: F6

Użycie skryptu: mouse1

 

 

8. Ciche strzelanie:

Kod:

 

;alias +Rhox.90 "alias _special Rhox.90; Rhox.90"
;alias -Rhox.90 "alias _special; Rhox.93"
;alias Rhox.90 "Rhox.91; Rhox.92; wait; Rhox.92; wait; special" 
;alias Rhox.92 "impulse 100"
;alias Rhox.91 "+attack"
;alias Rhox.93 "-attack"
;alias Rhox.94 "Rhox.95"
;alias Rhox.95 "bind mouse1 +Rhox.90;alias Rhox.94 Rhox.96"
;alias Rhox.96 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.94 Rhox.95"
bind F8 "Rhox.94"
Opis: Ciche strzelanie

Włączanie skryptu: F8

Użycie skryptu: mouse1

 

 

9. Ciche strzelanie + Rapid Fire:

Kod:

 

;alias +Rhox.80 "alias _special Rhox.80; Rhox.80"
;alias -Rhox.80 "alias _special; Rhox.83"
;alias Rhox.80 "Rhox.82; Rhox.81; wait; Rhox.81; Rhox.83; wait; special" 
;alias Rhox.81 "impulse 100"
;alias Rhox.82 "+attack"
;alias Rhox.83 "-attack"
;alias Rhox.85 "Rhox.86"
;alias Rhox.86 "bind mouse1 +Rhox.80;alias Rhox.85 Rhox.87"
;alias Rhox.87 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.85 Rhox.86"bind F7 "Rhox.85"

Opis: Ciche strzelanie + Rapid Fire

Włączanie skryptu: F7

Użycie skryptu: mouse1

 

 

10. AWP Shot:

Kod:

 

;alias Rhox.103 "+attack"
;alias Rhox.104 "slot2"
;alias Rhox.105 "-attack"
;alias Rhox.106 "Rhox.103; wait; Rhox.104; Rhox.105"
;alias Rhox.100 "Rhox.101"
;alias Rhox.101 "bind mouse1 Rhox.106;alias Rhox.100 Rhox.102"
;alias Rhox.102 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.100 Rhox.101"
bind F9 "Rhox.100"
Opis: Po strzale z awp zmienia na pistolet.

Włączanie skryptu: F9

Użycie skryptu: mouse1

 

 

11. Zoom x2:

Kod:

 

;alias w5 "wait; wait; wait; wait; wait"
;alias Rhox.105 "+attack2; w5; -attack2"
;alias +Rhox.106 "Rhox.105;"
;alias -Rhox.106 "Rhox.105"
bind "KP_END" "+Rhox.106"
Opis: Szybko włącza sie podwójny zoom

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: KP_END

 

 

12. Reload Abort:

Kod:

 

;alias +Rhox.110 "Rhox.111"
;alias -Rhox.110 "Rhox.112; -reload"
;alias Rhox.111 "+reload"
;alias Rhox.112 "weapon_knife; wait; wait; lastinv"
bind "r" "+Rhox.110"
Opis: Po puszczeniu r przestaje przełądowywać.

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: r

 

13. Szybkie nakładanie tłumika:

Kod:

 

alias +Rhox.220 "+attack2; wait; wait; wait; slot3; lastinv"
;alias -Rhox.220 "-attack2; wait; wait; wait; slot3; lastinv"
bind "x" "+Rhox.220"
Opis: Szybkie nakładanie tłumika.

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: x

 

 

14. Szybki cios nożem:

Kod:

 

alias +Rhox.221 "slot3; wait; +attack2"
alias -Rhox.221 "-attack2; lastinv"
bind "v" "+Rhox.221"
Opis: Szybkie wyciągnięcie noża i atak.

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: v

 

 

15. Obrót o 180 stopni:

Kod:

 

;alias Rhox.230 "cl_yawspeed 4000"
;alias Rhox.231 "Rhox.232; wait; wait; wait; wait; wait; Rhox.233"
;alias Rhox.232 "+right"
;alias Rhox.233 "-right"
;alias Rhox.234 "Rhox.230; Rhox.231"
bind "c" "Rhox.234"
Opis: Szybki obrót o 180 stopni.

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: c

 

 

16. Chodzenie bez trzymania SHIFT:

Kod:

 

;alias Rhox.240 "+speed;bind capslock Rhox.241"
;alias Rhox.241 "-speed;bind capslock Rhox.240"
bind "CAPSLOCK" "Rhox.240"
Opis: Ciche chodzenie bez trzymania Shift

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: CAPSLOCK

 

17. Szybki rzut granatem:

 

a) Smokegrenade:

Kod:

 

;alias +Rhox.250 "weapon_smokegrenade; wait; +attack"
;alias -Rhox.250 "-attack"
bind "j" "+Rhox.250"
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: j

 

b) Flashbang:

Kod:

 

;alias +Rhox.251 "weapon_flashbang; wait; +attack"
;alias -Rhox.251 "-attack"
bind "k" "+Rhox.250"
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: k

 

c) Hegrenade:

Kod:

 

;alias +Rhox.252 "weapon_hegrenade; wait; +attack"
;alias -Rhox.252 "-attack"
bind "l" "+Rhox.252"
Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: l

Opis: Szybkie wyciągnięcia granatu i rzut.

 

18. Kolorowy celownik:

Kod:

 

;alias +Rhox.323 "+attack; adjust_crosshair"
;alias -Rhox.323 "-attack"
;alias Rhox.320 "Rhox.321"
;alias Rhox.321 "bind mouse1 +Rhox.323;alias Rhox.320 Rhox.322"
;alias Rhox.322 "bind mouse1 +attack;alias Rhox.320 Rhox.321"
bind "F12" "Rhox.320"
Opis: Podczas strzelania zmienia się kolor celownika

Włączanie skryptu: F12

Użycie skryptu: mouse1

 

 

19. LRH Shooting:

Kod:

 

;alias +Rhox.340 "alias _special Rhox.340;Rhox.340"
;alias -Rhox.340 "alias _special;"
;alias Rhox.340 "+attack; cl_righthand 1; wait; -attack; cl_righthand 0"
bind mouse1 +Rhox.340
Opis: Gdy strzelasz broń jest zmieniana z prawej ręki na lewą.

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: mouse1

 

20. Silent Run:

Kod:

 

;alias +Rhox.505 "alias _special Rhox.505; Rhox.505"
;alias -Rhox.505 "alias _special; -duck"
;alias Rhox.505 "Rhox.500; w50w; Rhox.501; wait; special"
;alias Rhox.500 "+duck; w50; -duck"
;alias Rhox.501 "+duck; w50; -duck"
;alias w "wait"
;alias w5 "w; w; w; w; w"
;alias w10 "w5; w5"
;alias w50 "w10; w10; w5"
;alias w50w "w10; w10"
bind "mouse3" "+Rhox.505"
Opis: Cichy bieg

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: mouse3

 

 

21. Ciche rozbrajanie:

 

a) Z latarką:

Kod:

 

;alias Rhox.400 "Rhox.401; impulse 100; wait; -use"
;alias Rhox.401 "+use"
bind "i" "Rhox.400"
Opis: Ciche rozbrajanie przy użyciu latarki

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: i

 

b) Z knife:

Kod:

 

;alias +Rhox.402 "+use; +attack2; wait"
;alias -Rhox.402 "-use; -attack2"
bind "o" "+Rhox.402"
Opis: Ciche rozbrajanie przy użyciu knife.

Włączanie skryptu: Nie ma cyclera

Użycie skryptu: o

 

22. Rozmowa przez mikrofon bez trzymania klawisza

Kod:

 

alias Rhox.103x "Rhox.105x"
alias Rhox.105x "+voicerecord 1;alias Rhox.103x Rhox.104x"
alias Rhox.104x "-voicerecord 0;alias Rhox.103x Rhox.105x"
bind k "Rhox.103x"

Użycie skryptu: k

Opis: Rozmowa przez mikrofon bez trzymania klawisza.

 

23. Włącza i wyłącza widok broni.

Kod:

 

;alias Rhox.100x "Rhox.101x"
;alias Rhox.101x "alias m_pitch r_drawviewmodel 1;alias Rhox.100x Rhox.102x"
;alias Rhox.102x "alias m_pitch r_drawviewmodel 0;alias Rhox.100x Rhox.101x"
;bind F7 Rhox.100x
Opis: Wyłącza i włącza widok broni.

Użycie skryptu: F7

 

24. Automatyczne rozbrajanie bomby.

Kod:

 

;alias Rhox.106x "Rhox.107x"
;alias Rhox.107x "+use;alias Rhox.106x Rhox.108x"
;alias Rhox.108x "-use;alias Rhox.106x Rhox.107x"
;bind e Rhox.106x
Opis: Podchodzisz do paki i automatycznie zaczyna rozbrajać

Użycie skryptu: e

 

25. Włączanie/wyłączanie chatu.

Kod:

 

;alias Rhox.109x "Rhox.110x"
;alias Rhox.110x "hud_saytext_time 0;alias Rhox.109x Rhox.111x"
;alias Rhox.111x "hud_saytext_time 5;alias Rhox.109x Rhox.110x"
;bind F2 Rhox.109x
Opis: Nie wchodzisz co inni piszą.

Użycie skryptu: F2

 

26. Spam Script.

Kod:

 

;alias Rhox.SPAM.v1 "name Rhox.SPAMER.c1; say Rhox.SPAMER.d1 ;alias m_pitch Rhox.SPAM.v2"
;alias Rhox.SPAM.v2 "name Rhox.SPAMER.c2; say Rhox.SPAMER.d2; alias m_pitch Rhox.SPAM.v3"
;alias Rhox.SPAM.v3 "name Rhox.SPAMER.c3; say Rhox.SPAMER.d3 ;alias m_pitch Rhox.SPAM.v4"
;alias Rhox.SPAM.v4 "name Rhox.SPAMER.c4; say Rhox.SPAMER.d4; alias m_pitch Rhox.SPAM.v5"
;alias Rhox.SPAM.v5 "name Rhox.SPAMER.c5; say Rhox.SPAMER.d5; alias m_pitch Rhox.SPAM.v6"
;alias Rhox.SPAM.v6 "name Rhox.SPAMER.c6; say Rhox.SPAMER.d6; alias m_pitch Rhox.SPAM.v7"
;alias Rhox.SPAM.v7 "name Rhox.SPAMER.c7; say Rhox.SPAMER.d7; alias m_pitch Rhox.SPAM.v8"
;alias Rhox.SPAM.v8 "name Rhox.SPAMER.c8; say Rhox.SPAMER.d8; alias m_pitch Rhox.SPAM.v9"
;alias Rhox.SPAM.v9 "name Rhox.SPAMER.c9; say Rhox.SPAMER.d9; alias m_pitch Rhox.SPAM.v0"
;alias Rhox.SPAM.v0 "name Rhox.SPAMER.c0; say Rhox.SPAMER.d0; alias m_pitch Rhox.SPAM.v1"
bind "F1" "Rhox.SPAM.v1"
Opis: Zmienia co chwile nick i spamuje na chat.

Użycie skryptu: F2

 

 

Skrypty dajemy do userconfig.cfg który znajduje się:

 

Steam:

Kod:

 

Steam\SteamApps\xXx\counter-strike\cstrikeNon-steam:
NonSteam:

 

Kod:

 

\cstrike

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • By MichalKosa
   CS Wrocław - sieć serwerów CS
    
   #1 CSWroclaw.pl [★MIRAGE #1★] [128 TR]!Prisma Case !ws !gloves !nametag NOWE SKINY!!![HLX] @ 1shot1kill.pl
   Nazwa serwera: MIRAGE
   IP Serwera: 137.74.5.140:27015
   Rodzaj serwera: Steam + NonSteam
   VIP: Tak
   Skiny: Tak
   Kosy: Tak
   Ilość slotów: 32
   Fast Download: TAK
   NOWE RĘKAWICZKI !gloves
   NOWE KOSY: !knife
   bet ct all lub bet t all - bez !

   #2 CSWroclaw.pl [★ARENA 1v1★][TR64]!Danger Zone Case !ws !gloves !nametag NOWE SKINY!!! @ 1shot1kill.pl
   Nazwa serwera: ARENA 1V1
   IP Serwera: 147.135.197.134:27015
   Rodzaj serwera: Steam + NonSteam
   VIP: Tak
   Skiny: Tak
   Kosy: Tak
   Ilość slotów: 16
   Fast Download: TAK
   NOWE RĘKAWICZKI !gloves
   NOWE KOSY: !knife
   bet ct all lub bet t all - bez !

   #3 CSWroclaw.pl [★ONLY DD2★][TR128]!Prisma Case !ws !gloves !nametag NOWE SKINY!!! @1shot1kill.pl
   Nazwa serwera: ONLY DD2
   IP Serwera: 91.224.117.138:27015
   Rodzaj serwera: Steam + NonSteam
   VIP: Tak
   Skiny: Tak
   Kosy: Tak
   Ilość slotów: 15
   Fast Download: TAK
   NOWE RĘKAWICZKI !gloves
   NOWE KOSY: !knife

   #4 CSWroclaw.pl [★FFA★][TR64] NOWE SKINY !Prisma Case !ws !gloves [HLX] @ 1shot1kill.pl
   Nazwa serwera: FFA
   IP Serwera: 145.239.16.134:27015
   Rodzaj serwera: Steam + NonSteam
   VIP: Tak
   Skiny: Tak
   Kosy: Tak
   Ilość slotów: 15
   Fast Download: TAK
   NOWE RĘKAWICZKI !gloves
   NOWE KOSY !knife
   bet ct all lub bet t all - bez !

   #5 CSWroclaw.pl [★AWP★][TR64] !Prisma Case !ws !gloves !nametag NOWE SKINY!!! [HLX] @ 1shot1kill.pl
   Nazwa serwera: AWP
   IP Serwera: 147.135.197.183:27015
   Rodzaj serwera: Steam + NonSteam
   VIP: Tak
   Skiny: Tak
   Kosy: Tak
   Ilość slotów: 15
   Fast Download: TAK
   NOWE RĘKAWICZKI !gloves
   NOWE KOSY: !knife

   #6 CSWroclaw.pl [★5vs5★][TR128][HLX] @ 1shot1kill.pl
   Nazwa serwera: 5vs5
   IP Serwera: 145.239.16.102:27015
   Rodzaj serwera: Steam + NonSteam
   VIP: Tak
   Skiny: Tak
   Kosy: Tak
   Ilość slotów: 11
   Fast Download: TAK
   NOWE RĘKAWICZKI !gloves
   NOWE KOSY: !knife

   #7 CSWroclaw.pl [★COD MOD★] [64 TR] NOWE SKINY !Prisma Case !ws !gloves [HLX] @ 1shot1kill.pl
   Nazwa serwera: COD MOD
   IP Serwera: 145.239.237.153:27015
   Rodzaj serwera: Steam + NonSteam
   VIP: Tak
   Skiny: Tak
   Kosy: Tak
   Ilość slotów: 15
   Fast Download: TAK
   NOWE RĘKAWICZKI !gloves
   NOWE KOSY: !knife

   #8 CSWroclaw.pl [★Deathmatch★] [64 TR] NOWE SKINY !Prisma Case !ws !gloves [HLX] @ 1shot1kill.pl
   Nazwa serwera: Deathmatch
   IP Serwera: 145.239.237.157:27015
   Rodzaj serwera: Steam + NonSteam
   VIP: Tak
   Skiny: Tak
   Kosy: Tak
   Ilość slotów: 12
   Fast Download: TAK
   NOWE RĘKAWICZKI !gloves
   NOWE KOSY: !knife

    
   Teamspeak3 - ts.cswroclaw.pl
   Adres: ts.cswroclaw.pl
   Ilość slotów 32
    
   * Oferujemy serwery najwyższej jakości 
   * Serwer TS3 do rozmowy
   * Prywatne kanały TS3 na sieci CS Wrocław
   * Administrację pomocną
   * Sklep VIP automatyczny
   * Ranking CS
   * Konkursy na sieci CS Wrocław
   * Rekrutację do zespołu Administracyjnego CS Wrocław
   * Serwery obsługujące TR128
   * Rozbudowane forum
   * I wiele więcej, zapraszamy!
  • By RumcajsJumper
   Wymagania:

   - minimum 40 sensownych postów na forum
   - ukończony 16 rok życia
   - minimum, ukończony miesiąc z działalnością na sieci
   - biegłe posługiwanie się ortografią, stylistyką, gramatyką j. polskiego
   - konstruktywne i zwięzłe budowanie zdań wedle zasad stylistyki
   - aktywny, minimum 2 godziny dziennie na forum
   - posiadanie komunikatora Gadu-Gadu/Steam
   -obowiązkowa przykładowa praca
   Wzór do zastosowania:

   Imię:
   Wiek:
   Kontakt:
   Doświadczenie:
   Twoje osiągnięcia na forum CSowicze.pl:
   Znajomość zasad pisowni ortograficznej, stylistyki, gramatyki [x/10]:
   Ilość wolnego czasu na pełnienie funkcji Redaktorskiej:
    Przykładowa praca:
    
  • By adv129
   Serwery Counter-Strike

    

   IP: 31.186.83.77:27176
   Nazwa : Cs-Saw.pl[CoD 281LvL+OnlyDD2+BF4|/FREELVL|FreeVIP]
   Sloty : 19
   Platforma : Steam/NS
    
    

   IP: 193.33.177.16:27086
   Nazwa : Cs-Saw.pl[CoD:MW 251 LvL][NOWOSCI]
   Sloty : 15
   Platforma : Steam/NS
   Forum :Serwery Counter-Strike 1.6
   Zapraszamy do pobrania naszej wersji CS 1.6 CS 1.6 Download
    
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.