Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...


AC - Zgłoś czitera

Sign in to follow this  

Wrzuć dowody na łamanie regulaminu przez drugiego gracza, a zajmiemy się karą dla niego.


Pamiętaj, zgłaszając czitera ZAWSZE podajemy jego SID!

 

Wzór:

Nick podejrzanego:
Serwer:
IP podejrzanego (komenda status):
Link do demka:
Podejrzane momenty:
Opis sytuacji:

0 topics in this forum

There are no topics in this forum yet

Start the first topic
Sign in to follow this  
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.