Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...


About This File

Ping Faker

Opis:
Plugin wyświetla fałszywy ping gracza na tabeli wyników ( TAB ). W odróżnieniu od pluga fakelag nie wpływa na gracza rzeczywistego w jakikolwiek sposób. Plugin ma też inne zastosowanie np. jeżeli stawiasz serwer HLDS i nie chcesz, aby gracze odgadli po najniższym pingu kto jest administratorem.

Cvary:
pingfake_enable <0/1> - włącz/wyłącz plugin
pingfake_ping <1337> - wyświetlany ping ( min: 0 | max: 4095 )
pingfake_flux <0> - wahania pingu ( 0 = brak )
pingfake_target <0/1> - wyświetla fake ping danym graczom
pingfake_flags <""> - ping wpływa na gracza z flagami ( "" - na wszystkich )
pingfake_bots <0/1/2> - ping wpływa na boty

Komendy:
amx_fakeping <nick_gracza> <ping> - nadawanie graczom fake pingu

Możesz również nadawać graczom fałszywy ping edytując plik fakepings.ini, który znajduję się w addons\amxmodx\configs.

Instalacja:
Plik pingfaker.amxx do addons\amxmodx\plugins
Plik pingfaker.sma do addons\amxmodx\scripting
Plik fakepings.ini do addons\amxmodx\configs
[nie testowałem]
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.