Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...


WarmUP Pro 5.6 Beta - Najnowsza wersja

Sign in to follow this  

About This File

WarmUP Pro 5.6 Beta
By ReymonARG

Opis:
Ten plugin odpowiada za rozpoczęcie się rundy rozgrzewkowej

Komędy admina:
wup_enable |Odpala Warm_up w dowolnym momencie
wup_disable || Wyłancza rozgrzewkę kiedy działa

Cvars:
wup_autostart 0/1 || Uruchamia plugin na początku każdej mapy
wup_respawn 0/1 || uruchamia odradzanie się w czasie rozgrzewki?
wup_mode 0 / 1 / 2 || 0) Normalna gra 1) Losowanie broni 2) Gra na noże
wup_items "abcd" || A) Daje HE B )DajeFB C) DajeSG D) Daje C4 to Terrorist And Defuse to CT.
wup_time "Seconds" ||ustawia długośc rozgrzewki warmUP.
wup_color "255255255" || Klor wiadomosci na hudzie
wup_setx "-1.0" || X position of the hud
wup_sety "0.28" || Y Position of the hud
wup_protecttime ||SWamp Protection podczas rozgrzewki? 0 = wyłaczone

New: wup_winner 1/0 || Pod koniec rzogrzewki pokazywać info o zwycięzcach?
New: wup_showhud 1/0 ||jeśli ejst 1 pokazuje czas pozostaly do konca rozgrzewki
New: wup_logtofile 1/0 || Logowanie do pliku wydarzeń z rozdrzewki

Modules:
<fakemeta>
<hamsandwich>

NOWOSĆ:
Teraz mozesz wyłączyć rozgrzewke na wybranych mapach,
Wystarczy że zaedytujesz warmuppro_maps.cfg:
<Nazwa maopy> <1/0> // 1 włązone 0 wyłączone


Instalacja:

warmuppro.txt --> addons/amxmodx/data/lang/
warmuppro.sma --> addons/amxmodx/scripting/
warmuppro.amxx --> addons/amxmodx/plugins/
plugins-warmup.ini --> addons/amxmodx/configs/
warmuppro.cfg --> Sam się tworzy w katalogu confings
warmuppro_maps.cfg --> sam sie tworzy w katalogu confings
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.