Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...


Plug-C4 Blast (efekt wokół c4)

Sign in to follow this  

1 Screenshot

About This File

C4 Blast - plugin tworzy krąg Plenty (okrągłe fale bomby) im mniej czasu, aby rozbroić pierścienie są nasycone, co powoduje zmianę koloru.

Oczywiście nie jest to minus, czasem gracze ukrywają bombę, ale spowodowałoby mniej trudności w znalezieniu go w ten sposób zwiększyć szansę wybuchu.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.